ขอรหัส TOT_Wi-Fi

บริการใหม่ นักศึกษาหอพัก สามารถขอรหัส Wi-Fi ผ่านระบบหอพักออนไลน์ได้แล้ว… ให้บริการเครือข่ายโดย บมจ.ทีโอที หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของทีโอที โทรศัพท์ 02 575 7145 ตลอด 24 ชั่วโมง รหัสจะมีอายุประมาณ 6 เดือน เงื่อนไขการใช้งาน เป็นไปตามที่ บมจ.กำหนด และตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การขอรหัสครั้งต่อไป สามารถขอได้หลังจากรหัสหมดอายุแล้ว การขอรหัสระหว่างที่ยังไม่หมดอายุ ระบบจะให้รหัสเดิม วิธีขอรหัสผ่านเว็บ 1. Login ที่ระบบหอพักออนไลน์ http://www.dorm.kmutnb.in.th 2. เลือกเมนู “ขอรับรหัส Wi-Fi” 3. กดรับรหัส จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล Username และ Password ให้ทราบ วิธีขอรหัสผ่านมือถือ 1. Login ที่ระบบหอพักออนไลน์ http://www.dorm.kmutnb.in.th   2. เลือกเมนู “ขอรับรหัส Wi-Fi”   3. […]

654 total views, 4 views today

คืนเงินประกันทรัพย์สินฯ 2/2560 รอบที่ 4

หอพักฯ ขอหักเงินประกันฯ เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารจากจำนวนเงินที่นักศึกษาจะได้รับคืน  มีอัตราค่าธรรมเนียมภายในเขต 10 บาทและนอกเขต 20 บาท/รายการ ซึ่งนักศึกษาได้ยอมรับเงื่อนไขตอนที่ได้แจ้งสละสิทธิ์ผ่านระบบหอพักออนไลน์แล้ว 1. เงินจะเข้าบัญชีของนักศึกษาในช่วงเช้าของวันที่กำหนด 2. กรุณานำสมุดเงินฝากไปปรับสมุดเพื่อตรวจสอบยอดเงินที่เข้าบัญชีหรือตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร 3. หากเงินไม่เข้าบัญชีตามวันที่กำหนดไว้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หอพักฯ โดยด่วน  มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามที่เบอร์ 02 555 2000 ต่อ 1812 ในวันและเวลาราชการ ตรวจสอบรายชื่อ  ชื่อ 596 total views, no views today

596 total views, no views today

รายงานตัวเข้าอยู่หอพัก เทอม 1/2561

*ทุกขั้นตอนรายงานตัว ให้นักศึกษาดำเนินการด้วยตนเอง* ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ หรือ หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ ขอต้อนรับนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง หลังจากที่นักศึกษาได้จองห้องพักและชำระเงินค่าบำรุงศูนย์ที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในเทอม 1/2561 นี้ มีระยะเวลาการพักอาศัยตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ก่อนย้ายเข้ามาอยู่ใน “หอพัก” นักศึกษาจะต้องรายงานตัวเข้าพัก เพื่อรับกุญแจ คีย์การ์ด และตรวจรับห้องพัก พร้อมรับฟังคำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้จองวันรายงานตัวที่ระบบหอพักออนไลน์   จองวันรายงานตัวเพื่ออะไร เพื่อให้หอพักทราบว่าในวันที่ให้รายงานตัวเข้าพัก นักศึกษาจะมาช่วงเช้าหรือบ่าย และเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวและได้วางแผนการเดินทาง **ไม่จองวันรายงานตัวก็มารายงานตัวได้ แต่เจ้าหน้าที่จะให้บริการเป็นลำดับสุดท้าย เมื่อคนที่จองวันรายงานตัวได้รับบริการครบแล้ว** โปรดทราบ นักศึกษาต่อไปนี้ ไม่ต้องรายงานตัวซ้ำอีก  นักศึกษาใหม่ที่ได้รายงานตัว “เข้าพักช่วงเรียนปรับพื้นฐาน” ที่จ่าย 17,730 บาท แล้ว ผู้ปกครองขึ้นห้องได้ในวันที่ 23 ก.ค. 2561 เวลาตามกำหนด นักศึกษาหอพักที่อยู่หอพักช่วงปิดเทอม ที่จ่าย 4,300 บาทแล้ว ผู้ปกครองขึ้นห้องพักได้ในวันที่ 24 ก.ค. […]

2,533 total views, 8 views today