Main Story

กำหนดการพักอาศัย (ปรับปรุงใหม่)

ประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง กำหนดการพักอาศัย (ปรับปรุงใหม่) ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้พิจารณาผลกระทบจากการเรียนการสอนตามระบบอาเซียน และได้พิจารณาปรับปรุงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แล้วนั้น เพื่อให้ระยะเวลาการพักอาศัยในศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มีความสอดคล้องกันกับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรออกประกาศไว้ดังนี้  

1,543 total views, 7 views today

การแจ้งยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์การพักอาศัย

เทอม 1/2561 นี้ จะหมดเขตการอยู่หอพักในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น. นักศึกษาจะอยู่หอพักเทอม 2/2561 หรือ จะย้ายออกจากหอพัก เลือกหัวข้อที่ต้องการเพื่ออ่านรายละเอียด

1,950 total views, 101 views today

วันและเวลาให้บริการ “ห้องบริการสุขภาพ”

หอพักนักศึกษา มจพ.กรุงเทพฯ ตระหนักถึงความห่วงใยด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของนักศึกษาที่ได้เข้ามาพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย เมื่อนักศึกษาเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ  สามารถมาขอรับบริการได้ที่ “ห้องบริการสุขภาพ” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   ขอบคุณรูปภาพจาก https://pixabay.com/en/first-aid-frog-medic-nurse-funny-1732713/ 493 total views, no

493 total views, no views today