Editor’s Picks

การแจ้งยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์การพักอาศัย

เทอม 2/2561 นี้ จะหมดเขตการอยู่หอพักในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. นักศึกษาจะอยู่หอพักเทอม 1/2562 หรือ จะย้ายออกจากหอพัก เลือกหัวข้อที่ต้องการเพื่ออ่านรายละเอียด

4,210 total views, 18 views today

นักศึกษาใหม่’62 จองห้องพักช่วงเรียนปรับพื้นฐาน

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าพักในหอพักของ มจพ. กรุงเทพฯ – เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.), ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) เรียนที่ มจพ. กรุงเทพฯ กรณีเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ต้องยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย ไว้เรียบร้อยแล้ว –

210 total views, 6 views today

รับสมัครเข้าพักอาศัยในหอพัก เทอม 1/2562

หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ สมัครเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย เทอม 1/2562 สำหรับ นศ.ป.ตรี และ ป.วช. ของ มจพ. กรุงเทพฯ เท่านั้น [ปรับปรุงข้อมูล

1,613 total views, 4 views today