Editor’s Picks

กำหนดการย้ายไปห้องพักใหม่ เทอม 2/2561

นักศึกษาที่ย้ายไปห้องพักใหม่ ในเทอม 2/2561 ขณะนี้ หอพักฯ ได้จัดทำกำหนดการย้ายห้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ และอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ในประกาศให้เข้าใจด้วย *ระหว่างที่รอย้ายไปห้องพักใหม่ ให้นักศึกษาอยู่ห้องเดิมไปก่อน ตรวจสอบรายชื่อ 483 total views,

483 total views, no views today

รับสมัครเข้าพักอาศัยในหอพัก เทอม 2/2561

สมัครเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย เทอม 2/2561 สำหรับ นศ.ป.ตรี และ ป.วช. ของ มจพ. กรุงเทพฯ เท่านั้น กิจกรรม กำหนดการ 1. เปิดให้จองห้องพัก

624 total views, no views today

Congratulations! “ลูกพระจอม” นักศึกษาโควตาวิศวกรรมติดล้อ

น้องแชมป์ นายธนวัฒน์ กะโห้ทอง นักศึกษาหอพัก ห้อง A0316  ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ ขอแสดงความยินดีกับน้องแชมป์ นายธนวัฒน์ กะโห้ทอง ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 15

282 total views, no views today