รอสักครู่...

ดับไฟ

new ด้วยกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้ส่งบันทึกข้อความที่ อย. 409/2558 ลงวันที่ 22 กันยายน 2558 เรื่อง ขอดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง มีการปรับปรุงสาย 96 Kv สายส่ง NKT698 บริเวณเชิงสะพานพระราม 7 ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับทั้งมหาวิทยาลัย และทำให้หอพักนักศึกษาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00-16.30 น. 

[wpdm_file id=45]

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2558

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ขอแจ้งปิดระบบเนื่องจากมีการดับกระแสไฟฟ้าทั้งมหาวิทยาลัย new

 

Close
Secondary Navigation