รอสักครู่...

 

เนื่องจากนักศึกษาได้ยืนยันสิทธิการพักอาศัย เทอม 2/58 ไว้คนเดียว (ไม่มีเพื่อนร่วมห้อง) เพื่อเป็นการบริหารจัดการห้องพักตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้พักห้องพักละ 2 คน เจ้าหน้าที่หอพักจึงได้นัดให้นักศึกษามาจัดห้องพักด้วยตนเองแล้วเมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 58 ที่ผ่านมา และหากไม่มาติดต่อจัดห้องพักเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดห้องพักให้ ซึ่งมีผลการจัดห้องพัก ดังต่อไปนี้

โปรดทราบนักศึกษาที่ทราบผลการจัดห้องพักแล้วสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าหอพักได้เลย

การพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน

  1. เข้าระบบหอพักออนไลน์ เลือกเมนู > ประวัติการชำระเงิน
  2. กดที่รูปเครื่องปริ้นท์ และสั่งปริ้นท์ได้เลย

การดูรายชื่อเพื่อนร่วมห้อง

  1. เข้าระบบหอพักออนไลน์ เลือกเมนู > ประวัติการชำระเงิน
  2. กดที่รูปนามบัตร และกดดูได้เลย

หมดเขตชำระเงิน วันที่ 16 ธันวาคม 2558 จ่ายได้ที่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ)

click กรุณาดูรายชื่อ >> ประกาศผลการจัดห้องพัก

Close
Secondary Navigation