การแจ้งยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์การพักอาศัย

เนื่องจากเทอม 2/60 นี้ นักศึกษาจะอยู่หอพักได้จนถึงวันพฤหัสบดีที่  31 พฤษภาคม  2561 หากต้องการ…

 • อยู่ต่อจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์ เพื่อชำระเงินค่าหอพัก
 • ย้ายออกจากหอพักต้องแจ้งสละสิทธิ์ เพื่อขอรับเงินประกันฯ คืน

** ก่อนจะยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ จะต้องชำระเงินค่าสาธารณูปโภคให้เรียบร้อยก่อน หาก “ค้างชำระเงิน” จะไม่สามารถทำในระบบได้ ** ดูปฏิทิน


 

แจ้งยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย 1/2561 – อยู่หอพักต่อไป
ทำผ่านระบบหอพักออนไลน์

รายการ วันที่ให้นักศึกษาดำเนินการ ข้อมูลเพิ่มเติม
1. แจ้งอยู่ต่อห้องพักเดิม วันที่ 23 เม.ย. – 2 พ.ค. 2561 อ่านเอกสาร
  วันแรกเปิดระบบเวลา 09.00 น.  
  วันสุดท้ายปิดระบบเวลา 21.00 น.  
2. แจ้งอยู่ต่อห้องพักใหม่ (ขอย้าย/เปลี่ยนห้อง) วันที่ 4 – 13 พ.ค. 2561 อ่านเอกสาร
  วันแรกเปิดระบบเวลา 09.00 น.  
  วันสุดท้ายปิดระบบเวลา 21.00 น.  
  ถ้าต้องการเปลี่ยนห้องพัก ให้รอดำเนินการตามช่วงเวลานี้
โดยไม่ได้แจ้งยืนยันสิทธิ์ห้องเดิมหรือแจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย
 
3. ยืนยันสิทธิ์ไว้คนเดียว ต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเลือกเพื่อนร่วมห้อง  
  วันที่ 15 – 16 พ.ค. 2561  
  เวลา 08.30 – 11.30 น. และ 12.30 – 18.00 น.  
  ถ้า “ไม่มา” เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้  
4. ประกาศผลการจัดห้องพัก  วันที่ 21 พ.ค. 2561 ช่วงเย็น  
5. วันที่ให้ย้ายไปห้องพักใหม่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
6. ชำระเงินค่าบำรุงหอพัก วันที่ 23 เม.ย. – 25 พ.ค. 2561  อ่านเอกสาร
   ที่ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ  
   ค่าธรรมเนียม 10 บาท  

อ่านรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้จากที่นี่ 

 • ประกาศ เรื่อง การยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย ภาคการศึกษาที่ 1/2561 อ่านเอกสาร
 • อัตราค่าบำรุงหอพักและค่าธรรมเนียม  อ่านเอกสาร

ช่วงปิดเทอมนี้  อ่านเอกสาร  | อ่านประกาศ

 • สำหรับคนที่ต้องการอยู่หอพักช่วงปิดเทอม หรือต้องการเก็บของไว้ที่ห้องพัก (จองห้องพัก เทอม 1/2561 แล้ว) กรุณาจองห้องพักช่วงปิดเทอมในวันที่ 14 – 18 พ.ค. 2561 ที่ระบบหอพักออนไลน์ และชำระเงินค่าหอพักช่วงปิดเทอมเพิ่ม และชำระเงินเพิ่มคนละ 4,300 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพ ภายใน 3 วันนับจากวันที่จองห้องพักช่วงปิดเทอม
 • สำหรับคนที่ไม่ชำระเงินค่าหอพักช่วงปิดเทอม ไม่ชำระเงินค่าหอพัก เทอม 1/2561 ไม่แจ้งยืนยันสิทธิ์ ไม่แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย จะต้องคืนกุญแจและย้ายของกลับบ้าน หากตรวจสอบพบว่ามีของอยู่ในห้องพักจะต้องชำระเงินค่าหอพักช่วงปิดเทอม และค่าปรับไม่คืนกุญแจห้องพัก 100 บาท


 

แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย 1/2561 – ย้ายออกจากหอพัก
ทำผ่านระบบหอพักออนไลน์
** ข้อดีของการแจ้งสละสิทธิ์ คือ จะทำให้นักศึกษามีรายชื่อรับเงินประกันคืน ซึ่งมีอยู่กับหอพักฯ จำนวนเงิน 2,100 บาท (ได้แก่ ค่าประกันทรัพย์สินฯ 2,000 บาท และค่ามัดจำกุญแจ 100 บาท) / การย้ายสิ่งของออกจากห้องพักจะต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาที่กำหนด **

รายการ วันที่ให้นักศึกษาดำเนินการ ข้อมูลเพิ่มเติม
1. แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย วันที่ 23 เม.ย. – 2 พ.ค. 2561 อ่านเอกสาร
  วันแรกเปิดระบบเวลา 09.00 น.  
  วันสุดท้ายปิดระบบเวลา 21.00 น.  
2. ป.ตรี ชั้นปีสุดท้ายที่ต้องการอยู่หอพักช่วงปิดเทอม ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่  วันที่ 23 พ.ค. – 3 เม.ย. 61
เวลา 08.30 – 11.30 น. และเวลา 12.30 – 18.00 น.
 
  ต้องแจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัยในระบบหอพักออนไลน์ก่อนแล้วค่อยมาติดต่อเจ้าหน้าที่  
3. ย้ายสิ่งของออกจากหอพัก
ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 12.00 น.  
  ถ้าย้ายออกก่อนวันที่ 31 พ.ค. 2561  
  ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันจันทร์ – วันศุกร์
 
  เวลา 08.30 – 15.00 น. เท่านั้น!!  

อ่านรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้จากที่นี่ 

 • ประกาศ เรื่อง การสละสิทธิ์การพักอาศัย ภาคการศึกษาที่ 1/2560 อ่านเอกสาร
 • การคืนเงินประกันฯ และค่ามัดจำกุญแจ กรุณาเตรียมสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีของนักศึกษา ไว้กรอกข้อมูลในระบบหอพักออนไลน์เพื่อรับเงินประกันฯ ผ่านบัญชี   อ่านเอกสาร
 • ข้อควรรู้เกี่ยวกับการย้ายออกจากหอพัก อ่านเอกสาร

 

ช่วงปิดเทอมนี้ 

 • สำหรับคนที่ไม่ชำระเงินค่าหอพักช่วงปิดเทอม ไม่ชำระเงินค่าหอพัก เทอม 1/2561 ไม่แจ้งยืนยันสิทธิ์ ไม่แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย หรือแจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัยแล้วแต่ไม่ย้ายของออกจากหอพักภายในกำหนด หากตรวจสอบพบว่ามีของอยู่ในห้องพักจะต้องชำระเงินค่าหอพักช่วงปิดเทอม และค่าปรับไม่คืนกุญแจห้องพัก 100 บาท

 การติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานหอพักฯ เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 11.30 น. และ เวลา 12:30 – 16:00 น.
  • วันเสาร์ – วันอาทิตย์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
 • สอบถามทางโทรศัพท์ 02 555 2000 ต่อ 1814, 2178  *ไม่รับจองทางโทรศัพท์**
 • Facebook Fanpage หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ
 • Add Line@  เพิ่มเพื่อน

 


 

กรุณาอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการยืนยันสิทธิ์ – สละสิทธิ์การพักอาศัยให้ครบถ้วน หากเข้าใจแล้ว กรุณาเข้าระบบหอพักออนไลน์ตามวันและเวลาที่กำหนดนี้  / เมื่อนักศึกษามีข้อสงสัยขอให้สอบถามโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ หรือโทร. 02 555 2000 ต่อ 2178, 1814 หรือจะสอบถามที่เฟสบุ๊ค หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ ก็ได้ 

เข้าสู่ระบบหอพักออนไลน์

 

3,580 total views, 5 views today

Post Author: admin