การแจ้งยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์การพักอาศัย

เนื่องจากเทอม 1/60 นี้ นักศึกษาจะอยู่หอพักได้จนถึงวันพุธที่  20 ธันวาคม  2560 หากต้องการ…

 • อยู่ต่อจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์ เพื่อชำระเงินค่าหอพัก
 • ย้ายออกจากหอพักต้องแจ้งสละสิทธิ์ เพื่อขอรับเงินประกันฯ คืน

** ก่อนจะยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ จะต้องชำระเงินค่าสาธารณูปโภคให้เรียบร้อยก่อน หาก “ค้างชำระเงิน” จะไม่สามารถทำในระบบได้ ** ดูปฏิทิน


 

แจ้งยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย 2/60 – อยู่หอพักต่อไป
ทำผ่านระบบหอพักออนไลน์

  รายการ วันที่ให้นักศึกษาดำเนินการ ข้อมูลเพิ่มเติม
1. แจ้งอยู่ต่อห้องพักเดิม วันที่ 13 – 22 พ.ย. 60  อ่านเอกสาร
    วันแรกเปิดระบบเวลา 09.00 น.  
    วันสุดท้ายปิดระบบเวลา 21.00 น.  

2. แจ้งอยู่ต่อห้องพักใหม่  วันที่ 24 พ.ย. – 4 ธ.ค. 60  อ่านเอกสาร
    วันแรกเปิดระบบเวลา 09.00 น.  
    วันสุดท้ายปิดระบบเวลา 21.00 น.  

 3. ยืนยันสิทธิ์ไว้คนเดียว ต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเลือกเพื่อนร่วมห้อง  
    วันที่ 6 – 7 ธ.ค. 60  
    เวลา 08.30 – 11.30 น. และ 12.30 – 18.00 น.  
    ถ้า “ไม่มา” เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้  

 4. ประกาศผลการจัดห้องพัก  วันที่ 9 ธ.ค. 60 ช่วงเย็น  

 5. วันที่ให้ย้ายไปห้องพักใหม่ หลังจากเปิดเทอม 2 แล้ว  

6. ชำระเงินค่าบำรุงหอพัก วันที่ 13 พ.ย. – 14 ธ.ค. 60  อ่านเอกสาร
     ที่ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ  
     ค่าธรรมเนียม 10 บาท  

อ่านรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ได้จากที่นี่ 

 • ประกาศ เรื่อง การยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย ภาคการศึกษาที่ 2/2560 อ่านเอกสาร
 • อัตราค่าบำรุงหอพักและค่าธรรมเนียม  อ่านเอกสาร

ช่วงปิดเทอมนี้ นักศึกษาที่ชำระเงินค่าหอพักของเทอม 2/60 แล้ว สามารถเก็บของไว้ที่ห้องหรือพักอยู่ในหอพักต่อไปได้เลย


 

แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย 1/60 – ย้ายออกจากหอพัก
ทำผ่านระบบหอพักออนไลน์
** ข้อดีของการแจ้งสละสิทธิ์ คือ จะทำให้นักศึกษามีรายชื่อรับเงินประกันคืน ซึ่งมีอยู่กับหอพักฯ จำนวนเงิน 2,100 บาท (ได้แก่ ค่าประกันทรัพย์สินฯ 2,000 บาท และค่ามัดจำกุญแจ 100 บาท) / การย้ายสิ่งของออกจากห้องพักจะต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาที่กำหนด **

  รายการ วันที่ให้นักศึกษาดำเนินการ ข้อมูลเพิ่มเติม
1. แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย วันที่ 13 – 22 พ.ย. 60  อ่านเอกสาร
    วันแรกเปิดระบบเวลา 09.00 น.  
    วันสุดท้ายปิดระบบเวลา 21.00 น.  

2. ย้ายสิ่งของออกไม่เกิน
วันที่ 20 ธ.ค. 60 เวลา 12.00 น. อ่านเอกสาร
    ถ้าย้ายออกก่อนวันที่ 20 ธ.ค. 60  
    ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันจันทร์ – วันศุกร์
 
    เวลา 08.30 – 15.00 น. เท่านั้น!!  

อ่านรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ได้จากที่นี่ 

 • ประกาศ เรื่อง การสละสิทธิ์การพักอาศัย ภาคการศึกษาที่ 1/2560 อ่านเอกสาร
 • การคืนเงินประกันฯ และค่ามัดจำกุญแจ กรุณาเตรียมสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีของนักศึกษา ไว้กรอกข้อมูลในระบบหอพักออนไลน์เพื่อรับเงินประกันฯ ผ่านบัญชี   อ่านเอกสาร

 การติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานหอพักฯ เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 11.30 น. และ เวลา 12:30 – 16:00 น.
  • วันเสาร์ – วันอาทิตย์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
 • สอบถามทางโทรศัพท์ 02 555 2000 ต่อ 1814, 2178  *ไม่รับจองทางโทรศัพท์**
 • Facebook Fanpage หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ
 • Add Line@  เพิ่มเพื่อน

 


 

กรุณาอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการยืนยันสิทธิ์ – สละสิทธิ์การพักอาศัยให้ครบถ้วน หากเข้าใจแล้ว กรุณาเข้าระบบหอพักออนไลน์ตามวันและเวลาที่กำหนดนี้  / เมื่อนักศึกษามีข้อสงสัยขอให้สอบถามโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ หรือโทร. 02 555 2000 ต่อ 2178, 1814 หรือจะสอบถามที่เฟสบุ๊ค หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ ก็ได้ 

เข้าสู่ระบบหอพักออนไลน์

 

1,551 total views, 2 views today