การแจ้งยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์การพักอาศัย

เนื่องจากเทอม 2/59 นี้ นักศึกษาจะอยู่หอพักได้จนถึงวันพุธที่  31 พฤษภาคม 2560 หากต้องการ…

 • อยู่ต่อจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์ เพื่อชำระเงินค่าหอพัก
 • ย้ายออกจากหอพักต้องแจ้งสละสิทธิ์ เพื่อขอรับเงินประกันฯ คืน

** ก่อนจะยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ จะต้องชำระเงินค่าสาธารณูปโภคให้เรียบร้อยก่อน หาก “ค้างชำระเงิน” จะไม่สามารถทำในระบบได้ ** ดูปฏิทิน


 แจ้งยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย 1/60 – อยู่หอพักต่อไป
ทำผ่านระบบหอพักออนไลน์

  รายการ วันที่ให้นักศึกษาดำเนินการ ข้อมูลเพิ่มเติม
1. แจ้งอยู่ต่อห้องพักเดิม วันที่ 24 เม.ย. – วันที่ 3 พ.ค. 60   อ่านเอกสาร
    วันแรกเปิดระบบเวลา 09.00 น.
    วันสุดท้ายปิดระบบเวลา 21.00 น.

2. แจ้งอยู่ต่อห้องพักใหม่  วันที่ 8 – 14 พ.ค. 60  อ่านเอกสาร
วันแรกเปิดระบบเวลา 09.00 น.
วันสุดท้ายปิดระบบเวลา 21.00 น.

 3. ยืนยันสิทธิ์ไว้คนเดียว ต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเลือกเพื่อนร่วมห้อง
วันที่ 16 – 17 พ.ค. 60
เวลา 08.30 – 11.30 น. และ 12.30 – 18.00 น.
ถ้า “ไม่มา” เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้

 4. ประกาศผลการจัดห้องพัก  วันที่ 22 พ.ค. 60 ช่วงเย็น

 5. วันที่ให้ย้ายไปห้องพักใหม่ จะประกาศให้ทราบตาม ข้อ 4

6. ชำระเงินค่าบำรุงหอพัก วันที่ 24 เม.ย. – วันที่ 25 พ.ค. 60  อ่านเอกสาร
 ที่ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ
 ค่าธรรมเนียม 10 บาท

อ่านรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ได้จากที่นี่ *รออ่านเอกสารที่นี่ เร็ว ๆ นี้*

 • ประกาศ เรื่อง การยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย ภาคการศึกษาที่ 1/2560 อ่านเอกสาร
 • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ อ่านเอกสาร
 • อัตราค่าบำรุงหอพักและค่าธรรมเนียม *เทอม 1/60 มีการขึ้นค่าบำรุงหอพัก* อ่านเอกสาร

ช่วงปิดเทอมนี้ นักศึกษาต้องการจะอยู่หอพักฯ ด้วยหรือไม่ *รออ่านเอกสารที่นี่ เร็ว ๆ นี้*

 • ถ้าต้องการ “อยู่หอพักช่วงปิดเทอม” จะต้องจองและชำระเงินเพิ่ม  อ่านเอกสาร 
 • ถ้าไม่จ่ายเงินเพิ่ม จะต้องย้ายสิ่งของออกจากห้องพักให้หมดภายในวันที่ 31 พ.ค. 60 ไม่เกินเวลา 12.00 น. แล้วพอเปิดเทอมก็ย้ายสิ่งของกลับเข้ามาอยู่อีกครั้ง

 

แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย 2/59 – ย้ายออกจากหอพัก
ทำผ่านระบบหอพักออนไลน์
** ข้อดีของการแจ้งสละสิทธิ์ คือ จะทำให้นักศึกษามีรายชื่อรับเงินประกันคืน ซึ่งมีอยู่กับหอพักฯ จำนวนเงิน 2,100 บาท (ได้แก่ ค่าประกันทรัพย์สินฯ 2,000 บาท และค่ามัดจำกุญแจ 100 บาท) / การย้ายสิ่งของออกจากห้องพักจะต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาที่กำหนด **

  รายการ วันที่ให้นักศึกษาดำเนินการ ข้อมูลเพิ่มเติม
1. แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย วันที่ 23 เม.ย. – วันที่ 3 พ.ค. 60 อ่านเอกสาร
    วันแรกเปิดระบบเวลา 09.00 น.  
    วันสุดท้ายปิดระบบเวลา 21.00 น.  

2. ย้ายสิ่งของออกไม่เกิน
วันที่ 31 พ.ค. 60 เวลา 12.00 น. อ่านเอกสาร
    ถ้าย้ายออกก่อนวันที่ 31 พ.ค. 60  
    ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันจันทร์ – วันศุกร์
 
    เวลา 08.30 – 15.00 น.  

อ่านรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ได้จากที่นี่ *รออ่านเอกสารที่นี่ เร็ว ๆ นี้*

 • ประกาศ เรื่อง การสละสิทธิ์การพักอาศัย ภาคการศึกษาที่ 2/2559 อ่านเอกสาร
 • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ อ่านเอกสาร
 • การคืนเงินประกันฯ และค่ามัดจำกุญแจ กรุณาเตรียมสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีของนักศึกษา ไว้เพื่อรับเงินประกันฯ ผ่านบัญชี   อ่านเอกสาร
 • นักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีสุดท้าย ที่ต้องการอยู่หอพักช่วงปิดเทอม อ่านเอกสาร 

 การติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานหอพักฯ เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 11.30 น. และ เวลา 12:30 – 16:00 น.
  • วันเสาร์ – วันอาทิตย์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
 • สอบถามทางโทรศัพท์ 02 555 2000 ต่อ 1814, 2178  *ไม่รับจองทางโทรศัพท์**
 • Facebook Fanpage หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ
 • Add Line@  เพิ่มเพื่อน

 


 

กรุณาอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการยืนยันสิทธิ์ – สละสิทธิ์การพักอาศัยให้ครบถ้วน หากเข้าใจแล้ว กรุณาเข้าระบบหอพักออนไลน์ตามวันและเวลาที่กำหนดนี้  / เมื่อนักศึกษามีข้อสงสัยขอให้สอบถามโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ หรือโทร. 02 555 2000 ต่อ 2178, 1814 หรือจะสอบถามที่เฟสบุ๊ค หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ ก็ได้ 

เข้าสู่ระบบหอพักออนไลน์

 

1,651 total views, 2 views today