รับสมัครนักศึกษาเข้าพัก เทอม 2/59

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักอาศัยในหอพักของ มจพ. กรุงเทพฯ
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559
(สำหรับนักศึกษาที่สนใจจะเข้าพักในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 จะเปิดให้จองห้องพักในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560)

โปรดทราบ 

 • หอพักนี้บริการสำหรับนักศึกษา ปวช. และ ป.ตรี เรียนที่ มจพ. กรุงเทพฯ เท่านั้น
 • จองห้องพักผ่านระบบหอพักออนไลน์อย่างเดียว **ไม่รับจองทางโทรศัพท์**
 • ห้องพักแบบ “พัดลม” มีเตียง 2 ชั้น มีห้องน้ำในตัว
 • มหาวิทยาลัยกำหนดให้พักห้องละ 2 คน สามารถเลือกเพื่อนร่วมห้องได้จากระบบหอพักออนไลน์
 • ห้องพักมีจำนวนจำกัด จองก่อน จ่ายเงินก่อน มีสิทธิ์ได้ห้องพักก่อน
 • ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษาที่ใช้ในการสมัครสมาชิก  เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ จะต้องเป็นของนักศึกษาผู้ที่จะพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย และต้องใช้ข้อความที่เป็นภาษาไทย **ห้ามใช้ข้อมูลของผู้ปกครอง**

♦ ขั้นตอนหลักๆ คือ สมัครสมาชิก > จองห้องพัก > จ่ายเงินค่าหอพัก

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการสมัครและจองห้องพัก สำหรับ ป.ตรี และ ปวช.

1. กำหนดการเปิดให้จองห้องพัก  วันที่ 26 ธันวาคม 59 เป็นต้นไป 
  เปิดระบบ เวลา 09.00 น.
    จนกว่าห้องพักจะเต็ม

2. ค่าบำรุงหอพัก / คน / ภาคการศึกษา : 13,330 บาท รายละเอียด

3. กำหนดการชำระเงิน : ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จองห้องพัก

4. ชำระเงินค่าบำรุงหอพักได้ที่ : ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารกรุงไทย
    (ทุกสาขาทั่วประเทศ)
    มีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท

5. วันรายงานตัวเข้าพักอาศัย :  วันที่ 4 มกราคม 60  
     เสาร์-อาทิตย์-หยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับรายงานตัว 

6. วันสิ้นสุดการพักอาศัย : วันที่ 31 พฤษภาคม 60 เวลา 12.00 น.

สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำการจองห้องพัก

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย 2/2559  อ่านเอกสาร
 • กฎระเบียบ ข้อปฎิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อ่านเอกสาร
 • ขั้นตอนการสมัครและจองห้องพักผ่านระบบหอพักออนไลน์ อ่านเอกสาร
 •  “3 ขั้นตอนการจองห้องพัก” ดูคลิป

สิ่งที่ควรรู้ก่อนและหลังการชำระเงิน

 • เมื่อจองห้องพักแล้ว ต้องชำระเงินภายใน 3 วัน นับต่อจากวันที่จองห้องพัก หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การจองห้องพัก
 • เมื่อจองห้องพักแล้ว มีเวลาตัดสินใจ 3 วัน หากไม่ประสงค์จะพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ก็ไม่ต้องชำระเงินเข้ามา
 • เมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงห้องพักได้ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ แต่จะคืนให้แค่เงินประกันทรัพย์สินเสียหายและค่ามัดจำกุญแจ รวม 2,100 บาท เท่านั้น
 • หลักฐานการชำระเงิน โปรดอย่าทำหาย!! เพราะจะใช้ในวันรายงานตัว (หอพักจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวันรายงานตัวในโอกาสต่อไป)

การติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานหอพักฯ เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 11.30 น. และ เวลา 12:30 – 16:00 น.
  • วันเสาร์ – วันอาทิตย์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
 • สอบถามทางโทรศัพท์ 02 555 2000 ต่อ 1814, 2178  *ไม่รับจองทางโทรศัพท์**
 • Facebook Fanpage หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ

กรุณาอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนก่อน หากเข้าใจแล้วและประสงค์จะสมัคร/จองห้องพัก กรุณาเข้าระบบหอพักออนไลน์ตามวันที่ประกาศรับสมัคร

เข้าสู่ระบบหอพักออนไลน์

ถ้ายังไม่มี Username Password สำหรับเข้าระบบหอพักออนไลน์ กรุณาสมัครสมาชิกก่อน

1,086 total views, 2 views today

Post Author: admin