ลงทะเบียนต่ออายุคีย์การ์ด

นักศึกษาที่จ่ายเงินค่าหอพักเทอม 2/59 แล้ว แต่คีย์การ์ด “ไม่ผ่าน” เนื่องจากว่าตอนที่แจ้งยืนยันสิทธิ์ที่ระบบหอพักออนไลน์ไม่ได้กรอกเลขคีย์การ์ดไว้ หรือกรอกไม่ครบถ้วน ดังนั้นให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนต่ออายุคีย์การ์ดที่นี่… จึงจะเข้าหอพักได้

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

(ปิดบริการลงทะเบียนที่เว็บไซต์แล้ว นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อต่ออายุคีย์การ์ดได้ในวันและเวลาทำการ)

หมายเหตุ การตรวจสอบผลการลงทะเบียน ระบบจะอัพเดตรายชื่อทุก ๆ 5 นาที นับจากเวลาที่นักศึกษาลงทะเบียนเสร็จ หากคอลัมน์ “ผลการดำเนินการ” ยังไม่มีข้อความใด ๆ แสดงว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งจะดำเนินการให้ในวันทำการวันถัดไป

274 total views, 1 views today