คืนเงินประกัน 2/2559 – รับเอง

ให้ปฏิบัติดังนี้

  1. มารับเงินในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.30 น. และ 12.30 – 15.00 น.
  2. เตรียมบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาแสดงตนด้วย (ไม่ต้องถ่ายเอกสาร)
  3. ติดต่อรับเงินได้ที่สำนักงานหอพักฯ ชั้น 1 อาคาร A หอพักนักศึกษาชาย

ถ้าไม่มารับเงินด้วยตนเองต้อง “มอบอำนาจ” ให้ผู้อื่นมาแทน พร้อมกับเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็น ดังนี้

  1. กรอกเอกสารมอบอำนาจ ต้องดาวน์โหลดเอกสารได้เว็บไซต์ www.dorm.kmutnb.ac.th เลือกเมนู “บริการเอกสาร” > เอกสารบริการนักศึกษา
  2. กรอกข้อมูลพร้อมลงชื่อให้ครบถ้วน (เพื่อป้องกันความผิดพลาดกรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนเขียนลงในเอกสาร)
  3. ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของ “ผู้มอบอำนาจ” และของ “ผู้รับมอบอำนาจ” พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. ให้ “ผู้รับมอบอำนาจ” ถือเอกสารต่างๆ ที่ระบุไว้มารับเงินที่สำนักงานหอพักฯ ชั้น 1 อาคาร A หอพักนักศึกษาชาย มารับเงินในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 – 11.30 น. และ 12.30 – 15.00 น.

 **ขอให้นักศึกษามารับเงินตามวันเวลาที่กำหนดไว้เพราะหากมาไม่ทันตามกำหนดนี้จะต้องรอประกาศใหม่ในรอบต่อไป ซึ่งจะใช้เวลารอดำเนินการนานพอสมควร**

มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามที่เบอร์  02 555 2000 ต่อ 1812 ในวันและเวลาราชการ

ตรวจสอบรายชื่อ

635 total views, 1 views today