คืนเงินประกันทรัพย์สินฯ 2/2560 รอบที่ 4

หอพักฯ ขอหักเงินประกันฯ เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารจากจำนวนเงินที่นักศึกษาจะได้รับคืน  มีอัตราค่าธรรมเนียมภายในเขต 10 บาทและนอกเขต 20 บาท/รายการ ซึ่งนักศึกษาได้ยอมรับเงื่อนไขตอนที่ได้แจ้งสละสิทธิ์ผ่านระบบหอพักออนไลน์แล้ว

1. เงินจะเข้าบัญชีของนักศึกษาในช่วงเช้าของวันที่กำหนด

2. กรุณานำสมุดเงินฝากไปปรับสมุดเพื่อตรวจสอบยอดเงินที่เข้าบัญชีหรือตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร

3. หากเงินไม่เข้าบัญชีตามวันที่กำหนดไว้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หอพักฯ โดยด่วน 


มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามที่เบอร์ 02 555 2000 ต่อ 1812 ในวันและเวลาราชการ

ตรวจสอบรายชื่อ 

ชื่อ

1,201 total views, 1 views today