ประกาศผลการจัดห้องพัก 2/60


ตรวจสอบรายชื่อ


1. ตรวจสอบข้อมูลเพื่อนร่วมห้องได้ที่ระบบหอพักออนไลน์ เข้าระบบแล้วเลือกเมนู “เพื่อนร่วมห้อง”

2. กรณีที่ย้ายห้อง หอพักฯ จะประกาศวันที่ย้ายห้องให้ทราบในภายหลัง ระหว่างนี้อยู่ห้องเดิมไปก่อน


ตรวจสอบรายชื่อ

639 total views, 1 views today