การใช้บริการตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (iBox)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาพระจอมเกล้า เปิดให้บริการตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ หรือตู้ iBox เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษา ผู้สนใจสามารถใช้บริการได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1  ง่าย ๆ เพียงบอกผู้ฝากส่งให้จ่าหน้าถึงผู้รับตู้ iBox ตามตัวอย่าง…

ที่อยู่ผู้รับ : ชื่อ – นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับ

ตู้ iBox ปณ. พระจอมเกล้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

1 0 8 0 2

ขั้นตอนที่ 2 รอรับ SMS โดยไปรษณีย์จะส่งรหัสผ่าน SMS ไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่จ่าหน้า เพื่อแจ้งผู้รับให้ทราบว่านำพัสดุเข้าตู้ iBox แล้ว ตัวอย่าง SMS…

OTP : 978607 รับของที่ iBox ปณ. พระจอมเกล้า ภายใน 08/02/2018 เวลา 12.43 น.

ขั้นตอนที่ 3 รับพัสดุที่ตู้ iBox ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ พระจอมเกล้า ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์  สามารถรับได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ประตูรั้วหอพักจะปิดเวลา 23.00 น. นักศึกษาหอพักจะต้องกลับเข้าหอพักให้ทันตามเวลาที่กำหนด )

3.1 สอดบัตรประชาชน

3.2 กดรหัสที่ได้จาก SMS (รหัสตัวเลข 6 ตัว)

3.3 เปิดตู้และรับพัสดุได้ทันที

หมายเหตุ ให้บริการเฉพาะสิ่งของที่มีหลักฐาน ได้แก่ EMS ลงทะเบียน พัสดุ และรับของที่มีขนาดสามารถใส่เข้าตู้ได้เท่านั้น (กล่องไปรษณีย์ขนาด ฉ = 30x45x20 เซนติเมตร) ไม่รวมบริการเก็บเงินปลายทางและตอบรับ / กรุณารับพัสดุภายใน 48 ชั่วโมง หากพ้นกำหนดแล้ว พัสดุจะถูกส่งไป ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเพื่อส่งกลับไปยังผู้ฝากส่งต้นทางต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม โทร. THP contact center 1545 


ข่าว : admin / ภาพข่าว : ตามเครดิตลายน้ำในภาพ

9,394 total views, 2 views today