รายงานตัวเข้าอยู่หอพัก เทอม 1/2561

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ หรือ หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ ขอต้อนรับนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

หลังจากที่นักศึกษาได้จองห้องพักและชำระเงินค่าบำรุงศูนย์ที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในเทอม 1/2561 นี้ มีระยะเวลาการพักอาศัยตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

ก่อนย้ายเข้ามาอยู่ใน “หอพัก” นักศึกษาจะต้องรายงานตัวเข้าพัก เพื่อรับกุญแจ คีย์การ์ด และตรวจรับห้องพัก พร้อมรับฟังคำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้จองวันรายงานตัวที่ระบบหอพักออนไลน์  

จองวันรายงานตัวเพื่ออะไร เพื่อให้หอพักทราบว่าในวันที่ให้รายงานตัวเข้าพัก นักศึกษาจะมาช่วงเช้าหรือบ่าย และเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวและได้วางแผนการเดินทาง **ไม่จองวันรายงานตัวก็มารายงานตัวได้ แต่เจ้าหน้าที่จะให้บริการเป็นลำดับสุดท้าย เมื่อคนที่จองวันรายงานตัวได้รับบริการครบแล้ว**

วิธีการจองวันรายงานตัว มีดังนี้

  1. เข้าระบบหอพักออนไลน์
  2. เลือกเมนู “จองวันรายงานตัวเข้าพัก”
  3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการมารายงานตัว ทั้งนี้ หากช่วงเวลาที่ต้องการ “เต็มแล้ว” จะต้องเลือกช่วงเวลาที่เหลืออยู่แทน 
    • นักศึกษาใหม่ รายงานตัวเข้าพักวันที่ 23 ก.ค. 2561 
    • นักศึกษาหอพัก รายงานตัวเข้าพักวันที่ 24ก.ค. 2561
  4. พิมพ์ใบจองวันรายงานตัวเข้าพัก 
  5. อ่านคำชี้แจงในเอกสาร และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวให้ครบถ้วน

เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว / การแต่งกาย / สิ่งของที่นักศึกษาต้องเตรียมมาเอง / การนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ที่หอพัก / เมื่อรายงานตัวเสร็จแล้วจะอยู่ได้เลยหรือไม่ / ผู้ปกครองจะขึ้นหอพักได้เมื่อไร ทั้งหมดนี้มีคำตอบ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม   

ถ้าไม่สะดวกมารายงานตัวตามวันที่กำหนด (ไม่ต้องจองวันรายงานตัวเข้าพักในระบบหอพักออนไลน์) หลังจากวันที่กำหนดแล้วก็สามารถมาวันอื่นได้แต่ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นหอพัก การมารายงานตัวเข้าพักอาศัยจะต้องเป็นวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 11.30 น. และ 12.30 – 16.00 น. เท่านั้น / วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ *ปิดบริการ*

 

1,238 total views, 5 views today

Post Author: admin

Leave a Reply