รายงานตัวเข้าอยู่หอพัก เทอม 1/2561

*ทุกขั้นตอนรายงานตัว ให้นักศึกษาดำเนินการด้วยตนเอง*

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ หรือ หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ ขอต้อนรับนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

หลังจากที่นักศึกษาได้จองห้องพักและชำระเงินค่าบำรุงศูนย์ที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในเทอม 1/2561 นี้ มีระยะเวลาการพักอาศัยตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

ก่อนย้ายเข้ามาอยู่ใน “หอพัก” นักศึกษาจะต้องรายงานตัวเข้าพัก เพื่อรับกุญแจ คีย์การ์ด และตรวจรับห้องพัก พร้อมรับฟังคำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้จองวันรายงานตัวที่ระบบหอพักออนไลน์  

จองวันรายงานตัวเพื่ออะไร เพื่อให้หอพักทราบว่าในวันที่ให้รายงานตัวเข้าพัก นักศึกษาจะมาช่วงเช้าหรือบ่าย และเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวและได้วางแผนการเดินทาง **ไม่จองวันรายงานตัวก็มารายงานตัวได้ แต่เจ้าหน้าที่จะให้บริการเป็นลำดับสุดท้าย เมื่อคนที่จองวันรายงานตัวได้รับบริการครบแล้ว**

โปรดทราบ นักศึกษาต่อไปนี้ ไม่ต้องรายงานตัวซ้ำอีก 

 1. นักศึกษาใหม่ที่ได้รายงานตัว “เข้าพักช่วงเรียนปรับพื้นฐาน” ที่จ่าย 17,730 บาท แล้ว ผู้ปกครองขึ้นห้องได้ในวันที่ 23 ก.ค. 2561 เวลาตามกำหนด
 2. นักศึกษาหอพักที่อยู่หอพักช่วงปิดเทอม ที่จ่าย 4,300 บาทแล้ว ผู้ปกครองขึ้นห้องพักได้ในวันที่ 24 ก.ค. 2561 เวลาตามกำหนด

วิธีการจองวันรายงานตัว มีดังนี้

 1. เข้าระบบหอพักออนไลน์
 2. เลือกเมนู “จองวันรายงานตัวเข้าพัก”
 3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการมารายงานตัว ทั้งนี้ หากช่วงเวลาที่ต้องการ “เต็มแล้ว” จะต้องเลือกช่วงเวลาที่เหลืออยู่แทน 
  • นักศึกษาใหม่ รายงานตัวเข้าพักวันที่ 23 ก.ค. 2561 ผู้ปกครองขึ้นห้องพักได้ในวันที่ 23 ก.ค. 2561 เวลาตามกำหนด
  • นักศึกษาหอพัก รายงานตัวเข้าพักวันที่ 24 ก.ค. 2561 ผู้ปกครองขึ้นห้องพักได้ในวันที่ 24 ก.ค. 2561 เวลาตามกำหนด
 4. พิมพ์ใบจองวันรายงานตัวเข้าพัก 
 5. อ่านคำชี้แจงในเอกสาร และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวให้ครบถ้วน

เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว / การแต่งกาย / สิ่งของที่นักศึกษาต้องเตรียมมาเอง / การนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ที่หอพัก / เมื่อรายงานตัวเสร็จแล้วจะอยู่ได้เลยหรือไม่ / ผู้ปกครองจะขึ้นหอพักได้เมื่อไร ทั้งหมดนี้มีคำตอบ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม   

ถ้าไม่สะดวกมารายงานตัวตามวันที่กำหนด (ไม่ต้องจองวันรายงานตัวเข้าพักในระบบหอพักออนไลน์) หลังจากวันที่กำหนดแล้วก็สามารถมาวันอื่นได้แต่ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นหอพัก การมารายงานตัวเข้าพักอาศัยจะต้องเป็นวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 11.30 น. และ 12.30 – 16.00 น. เท่านั้น / วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ *ปิดบริการ*

 

3,493 total views, 1 views today