ประกาศดับกระแสไฟฟ้า 13 ตุลาคม 61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีแผนการบำรุงรักษาตู้กระแสไฟฟ้าแรงสูงของมหาวิทยาลัย เช่น การทำความสะอาด การตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้อาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงอาคารหอพักนักศึกษาด้วย ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และการดับกระแสไฟฟ้าในครั้งนี้ ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการก็มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ในวันดังกล่าวด้วยเช่นกัน

เนื่องจากวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2561 เป็นวันหยุดต่อเนื่อง ขอความร่วมมือจากนักศึกษาถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและปิดสวิตช์ไฟทุกดวงก่อนออกจากห้องพักด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


หมายเหตุ 

  • วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  • วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 วันหยุดชดเชย

 

รูปภาพประกอบจาก https://pixabay.com/en/electrician-job-maintenance-3659459

 

881 total views, 1 views today