ช่วงสอบกลางภาค 1/61 ประตูรั้วหอพักปิดเวลา 01.00 น.

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในช่วงของการเตรียมตัวก่อนสอบและช่วงสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ขอเลื่อนเวลาปิดประตูรั้วหอพักและการบริการพื้นที่ส่วนกลาง ตั้งแต่วันอังคารที่ 25 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 รวม 12 วัน ดังนี้

  1. เวลาปิดประตูรั้วหอพัก (ประตูเล็กและประตูใหญ่) เป็นเวลา 01.00 น. (ตีหนึ่ง) และเปิดประตูรั้วหอพักในเวลาเดิม คือ 05.00 น. (ตีห้า)
  2. บุคคลภายนอกอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางได้จนถึงเวลา 01.00 น.
  3. ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ จะปิดให้บริการในเวลา 01.00 น.

เมื่อถึงเวลา 01.00 น. ในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศและตามหน้าที่เดิมโดยเคร่งครัด

503 total views, 1 views today