ประกาศผลการจัดห้องพักของนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ห้องพักไว้คนเดียว เทอม 2/2561

ประกาศผลการจัดห้องพักของนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ห้องพักไว้คนเดียว เทอม 2/2561

คำแนะนำ 

  1. ตรวจสอบผลการจัดห้องพักได้ที่ลิงค์ท้ายประกาศข่าวนี้ นักศึกษาที่ย้ายห้องให้รอกำหนดการย้ายห้องจากหอพัก ในระหว่างนี้ให้อยู่ห้องเดิมไปก่อน ห้าม!! ย้ายหรือแลกเปลี่ยนกุญแจห้องพักกันเอง
  2. ตรวจสอบเพื่อนร่วมห้องได้ที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู 
  3. ตรวจสอบจำนวนเงินจากใบแจ้งการชำระเงิน พิมพ์ได้ที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู  *หากต้องการให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ให้ กรุณาติตต่อที่ห้องสำนักงานหอพัก >> ไม่เสียค่าใช้จ่าย*

**จ่ายค่าหอพักแล้ว ปิดเทอมนี้ไม่ต้องคืนกุญแจ ไม่ต้องย้ายกลับบ้าน อยู่ต่อได้เลยนะ**

ตรวจสอบผลการจัดห้องพัก   

 

637 total views, 1 views today