นักศึกษาใหม่’62 จองห้องพักช่วงเรียนปรับพื้นฐาน

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าพักในหอพักของ มจพ. กรุงเทพฯ

– เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.), ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) เรียนที่ มจพ. กรุงเทพฯ กรณีเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ต้องยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย ไว้เรียบร้อยแล้ว

– ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของหอพักและของมหาวิทยาลัยได้

– ประตูรั้วหอพักปิดเวลา 23.00 น. สามารถรักษาเวลาและกลับเข้าหอพักให้ทันเวลาที่กำหนดได้

– สามารถอยู่ห้องพักแบบพัดลม เตียงสองชั้น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในห้องเดียวกันได้ (มหาวิทยาลัยกำหนดให้พักห้องละ 2 คน)


กำหนดการจองห้องพัก [ปรับปรุงข้อมูล 6 มี.ค. 2562]

 การสมัครและจองห้องพักสำหรับนักศึกษาที่มีเรียนปรับพื้นฐาน   อ่านรายละเอียด

1,344 total views, 11 views today