รอสักครู่...

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในช่วงของการเตรียมตัวก่อนสอบและช่วงสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เลื่อนเวลาปิดประตูรั้วหอพักและการบริการพื้นที่ส่วนกลาง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม – วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 รวม 17 วัน ดังนี้

  1. เวลาปิดประตูรั้วหอพัก (ประตูเล็กและประตูใหญ่) เป็นเวลา 01.00 น. (ตีหนึ่ง) และเปิดประตูรั้วหอพักในเวลาเดิม คือ 05.00 น. (ตีห้า)
  2. บุคคลภายนอกอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางได้จนถึงเวลา 01.00 น.
  3. ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ จะปิดให้บริการในเวลา 01.00 น.

เมื่อถึงเวลา 01.00 น. ในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะปฏิบัติหน้าที่
ตามประกาศและตามหน้าที่เดิมโดยเคร่งครัด

Close
Secondary Navigation