หอพักออนไลน์

เพิ่มเพื่อน

ระบบหอพักออนไลน์

อีกหนึ่งบริการจากหอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร ที่เปิดให้บริการจองห้องพัก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์การพักอาศัยประจำภาคการศึกษา ให้นักศึกษาทำด้วยตนเองง่าย ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

บริการของระบบหอพักออนไลน์ ที่เปิดให้ใช้บริการ

  • การจองห้องพักเพื่อข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย
  • พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าหอพัก เพื่อไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ
  • แจ้งการยืนยันสิทธิ์สำหรับนักศึกษาที่ต้องการอยู่หอพักในภาคการศึกษาถัดไป
  • แจ้งการสละสิทธิ์สำหรับนักศึกษาที่ต้องการลาออก – ย้ายออกจากหอพัก
  • ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคประจำเดือน
  • ตรวจสอบประวัติการชำระเงิน
  • อ่านข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์จากหอพักนักศึกษา
  • และบริการอื่น ๆ ที่จะพัฒนาในอนาคต

มี Username และ Password แล้ว   สมัครสมาชิกใหม่

33,931 total views, 6 views today