ค่าบำรุงหอพัก

ตัวอย่างห้องพัก

ขั้นตอนการจองห้องพัก

กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ

 โปรดทราบ เมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินตามใบแจ้งการชำระเงินแล้ว แต่ภายหลังไม่ประสงค์ที่จะพักอาศัยหรือถูกตัดสิทธิการพักอาศัยในศูนย์ที่พัก มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม ยกเว้นเงินประกันทรัพย์สินเสียหายและค่ามัดจำกุญแจ

 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าพักในหอพักของ มจพ. กรุงเทพฯ

– เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.), ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) เรียนที่ มจพ. กรุงเทพฯ
– ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของหอพักและของมหาวิทยาลัยได้ 
ประตูรั้วหอพักปิดเวลา 23.00 น. สามารถรักษาเวลาและกลับเข้าหอพักให้ทันเวลาที่กำหนดได้
– สามารถอยู่ห้องพักแบบพัดลม เตียงสองชั้น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในห้องเดียวกันได้ (มหาวิทยาลัยกำหนดให้พักห้องละ 2 คน)


กำหนดการจองห้องพัก
[ปรับปรุงข้อมูล 17 ต.ค. 2562]

  • ภาคการศึกษาที่ 1/2563  : จะเปิดให้จองห้องพักประมาณเดือน เม.ย. – พ.ค. 63 **ติดตามข่าวที่นี่**

10,623 total views, 6 views today