Main Story

Editor's Picks

Trending Story

รับสมัคร นศ. ใหม่เข้าพัก 1/2561

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักอาศัยในหอพักของ มจพ. กรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561   โปรดระวัง!! จะจองห้องพักผิดวิทยาเขต เพราะที่นี่…ให้บริการห้องพักสำหรับนักศึกษา ปวช. และ ป.ตรี ของ มจพ.

12,998 total views, no views today

กิจกรรมวันเปิดหอพัก

ขอเชิญผู้ปกครอง ญาติ และเพื่อนของนักศึกษาหอพัก มาร่วมกิจกรรมวันเปิดหอพัก วันเดียวเท่านั้นที่จะขึ้นห้องพักของนักศึกษาได้ กิจกรรมจัดขึ้นวันในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้ที่จะขึ้นห้องพักของนักศึกษาได้

569 total views, 2 views today

CLOSE