มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญช่วงเปิดเทอม

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญช่วงเปิดเทอม ภาพจาก : http://mpics.manager.co.th/pics/Images/557000005678901.JPEG จากการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคพบว่า มีโรคระบาดที่สำคัญชาวงเปิดเทอม ได้แก่ โรคมือ เท้า ปาก โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้เลือดออก แพร่ระบาดมากโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยเรียน ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการโรค พบว่า ปีนี้มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดครั้งใหญ่ กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันก่อนถึงฤดูกาลระบาดช่วงเปิดเทอมนี้ เพื่อเป็นการให้นักศึกษาและผู้ปกครอง ได้รับทราบข้อมูลมาตรการป้องกันควบคุมโรคดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้ 1. มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญช่วงเปิดเทอม 239 total views, no views today [อ่านต่อ...]

ผลการจัดห้องพัก (นศ.เก่า) 1/57

สำหรับนักศึกษาหอพัก (นักศึกษาเก่า) ที่ยืนยันสิทธิห้องพัก เทอม1/57 ไว้เพียง 1 คน/ห้อง เจ้าหน้าที่ได้จัดห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 57 เวลา 14.00 น. นักศึกษาสามารถดูผลการจัดห้องพักได้จากระบบหอพักออนไลน์ 438 total views, no views today 438 total views, no views today [อ่านต่อ...]

วันรายงานตัวเข้าพัก เทอม 1/57

*** เตรียม หลักฐานเพิ่ม ดังนี้  >> รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาก็ได้) *** อ่าน ขั้นตอนการรายงานตัว ได้ที่นี่  ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 1,128 total views, no 1,128 total views, no views today [อ่านต่อ...]