กำหนดการย้ายไปห้องพักใหม่ 2/57

ประกาศ 1. นักศึกษาขอย้ายห้องที่ระบบหอพักออนไลน์ 2. นักศึกษาที่เจ้าหน้าที่จัดห้องพักให้ใหม่ เนื่องจากยืนยันสิทธิไว้คนเดียว จึงต้องมีการยุบรวมห้อง ตรวจสอบรายชื่อและดูวันที่ย้าย ได้ที่นี่ [wpdm_file id=25] 621 total views, no views today

621 total views, no views today

ประกาศผลการจัดห้องพักนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิไว้คนเดียว

ประกาศ เรื่อง    ผลการจัดห้องพักนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิไว้คนเดียว (ไม่มีรูมเมท) หอพักฯ ได้ดำเนินการจัดห้องพัก-จัดเพื่อนร่วมห้องให้เรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่  ตรวจสอบรายชื่อ [wpdm_file id=24] นักศึกษาที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02 555 2000 ต่อ 1814  ตามเวลาดังนี้ 1. วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 – 18.00 น. 2. วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 14.00 น. 548 total views, no views today

548 total views, no views today

หอพักรับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการเครือข่ายหอพักประสานใจ ร่วมหยุดภัยยาเสพติด ประจำปี 2557 เครือข่ายเอาชนะยาเสพติด สถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม 1-1  อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ผู้แทนจากหอพักนักศึกษา เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการเครือข่ายหอพักประสานใจ ร่วมหยุดภัยยาเสพติด ประจำปี 2557 เป็นหอพักที่มีระบบบริหารจัดการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหอพัก ระดับ “ดีเยี่ยม” จาก เครือข่ายเอาชนะยาเสพติด สถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน             330 total views, no views today

330 total views, no views today

CLOSE