รับสมัคร นศ. ใหม่เข้าพักอาศัย 1/57

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักอาศัยในหอพักของ มจพ. กรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (สำหรับ นศ. ป. ตรี / ป.วช. ที่เรียนที่ มจพ. กรุงเทพฯ ) จองห้องพักผ่านระบบหอพักออนไลน์อย่างเดียว สามารถจองห้องพักได้จากทุกที่ที่เครื่อง Computer, SmartPhone, iPad, Tablet 5,734 total views, no views today [อ่านต่อ...]

เวลาให้บริการห้องบริการสุขภาพ

หอพักนักศึกษา มจพ.กทม. ตระหนักถึงความห่วงใยด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ต่อบุตรหลานของท่าน ที่ได้มาพักอาศัยกับหอพักของมหาวิทยาลัย จึงได้มีบริการด้านสุขภาพ โดยพยาบาลวิชาชีพ จากสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้ มาปฏิบัติงานประจำทุกวันที่หอพักนักศึกษา หากนักศึกษาเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถมาขอรับบริการได้ ตามเวลาทำการ คือ 19.00-24.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 334 total views, no views today 334 total views, no views today [อ่านต่อ...]

หอพักรักการอ่าน

หอพักนักศึกษา มจพ. ได้จัดโครงการ“หอพักรักการอ่าน” การอ่านคือรากฐานที่สำคัญ เพื่อให้นักศึกษาของเรา ได้มีแหล่งเรียนรู้ด้านสาระบันเทิงจากสื่อสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค นิตยสาร สารานุกรม โดยหอพักจะจัดหาหนังสือดีๆ จำนวนมาก จากหลากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ หอพักฯ จัดบริการฟรีแก่นักศึกษาหอพัก ตลอดจนผู้ปกครองของนักศึกษาหอพักด้วย ขณะนี้หอพักฯ กำลังเตรียมพื้นที่เพื่อจะเปิดให้บริการ ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 320 total views, no views today [อ่านต่อ...]