ให้นักศึกษามารับไปรษณีย์

    นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับพัสดุที่เกินกำหนดเวลาตามที่หอพักฯ กำหนด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  หากไม่มารับตามวันที่แจ้งนั้น  ทางหอพักฯ จะดำเนินการส่งคืนไปรษณีย์ บางซื่อ ต่อไป 1 ขวัญชนก หัตถา 1 ชิ้น 2 จิรวัฒน์ คงสมบูรณ์ 1 ชิ้น 3 อาภาพัชร เขียวสกุล 1 ชิ้น 4 มุกริน อุดง 3 ชิ้น 5 สิริวิมล สุวรรณรัตน์ 1 ชิ้น 6 กฤตภาส ธรรมมาวิวัฒน์ 1 ชิ้น 7 วนัสริน เลียดรักษ์ 1 ชิ้น 8 คเชนทร์ ไชพันธ์ 1 ชิ้น 9 […]

457 total views, no views today

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญช่วงเปิดเทอม

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญช่วงเปิดเทอม ภาพจาก : http://mpics.manager.co.th/pics/Images/557000005678901.JPEG จากการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคพบว่า มีโรคระบาดที่สำคัญชาวงเปิดเทอม ได้แก่ โรคมือ เท้า ปาก โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้เลือดออก แพร่ระบาดมากโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยเรียน ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการโรค พบว่า ปีนี้มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดครั้งใหญ่ กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันก่อนถึงฤดูกาลระบาดช่วงเปิดเทอมนี้ เพื่อเป็นการให้นักศึกษาและผู้ปกครอง ได้รับทราบข้อมูลมาตรการป้องกันควบคุมโรคดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้ 1. มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญช่วงเปิดเทอม 2. โรคมือเท้าปาก 308 total views, no views today

308 total views, no views today

ผลการจัดห้องพัก (นศ.เก่า) 1/57

สำหรับนักศึกษาหอพัก (นักศึกษาเก่า) ที่ยืนยันสิทธิห้องพัก เทอม1/57 ไว้เพียง 1 คน/ห้อง เจ้าหน้าที่ได้จัดห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 57 เวลา 14.00 น. นักศึกษาสามารถดูผลการจัดห้องพักได้จากระบบหอพักออนไลน์ 511 total views, no views today

511 total views, no views today

CLOSE