Main Story

Editor's Picks

Trending Story

ช่วงสอบกลางภาค 1/61 ประตูรั้วหอพักปิดเวลา 01.00 น.

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในช่วงของการเตรียมตัวก่อนสอบและช่วงสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ขอเลื่อนเวลาปิดประตูรั้วหอพักและการบริการพื้นที่ส่วนกลาง ตั้งแต่วันอังคารที่ 25 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 รวม

146 total views, 1 views today

ประกาศดับกระแสไฟฟ้า 13 ตุลาคม 61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีแผนการบำรุงรักษาตู้กระแสไฟฟ้าแรงสูงของมหาวิทยาลัย เช่น การทำความสะอาด การตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้อาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงอาคารหอพักนักศึกษาด้วย ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา

523 total views, 1 views today

โครงการ “งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก ภายในมหาวิทยาลัย”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนจำนวน 24 แห่ง และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม

584 total views, 1 views today

CLOSE