2/59 การแจ้งยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์การพักอาศัย

เนื่องจากเทอม 1/59 นี้ นักศึกษาจะอยู่หอพักได้จนถึงวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 หากต้องการ… อยู่ต่อจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์ เพื่อชำระเงินค่าหอพัก ย้ายออกจากหอพักต้องแจ้งสละสิทธิ์ เพื่อขอรับเงินประกันฯ คืน ** ก่อนจะยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ จะต้องชำระเงินค่าสาธารณูปโภคให้เรียบร้อยก่อน หาก “ค้างชำระเงิน” จะไม่สามารถทำในระบบได้ **   แจ้งยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย 2/59 – 1,147 total views, 1 views today [อ่านต่อ...]

มจพ. ดับกระแสไฟฟ้า 16-20 ก.ค. 59

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้ตกลงว่าจ้างให้ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ดำเนินงานก่อสร้างด้านโยธาและระบบงานไฟฟ้าของงานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินแล้วนั้น ได้ดำเนินงานมาถึงขั้นตอน การปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าแรงสูงจากที่จ่ายภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จาก 12 kv เป็น 24 kv ซึ่งการปรับเปลี่ยนแรงดันดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาที่นาน เนื่องจากจำนวนหม้อแปลงและอุปกรณ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนมีจำนวนมาก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทั้งหมด ในวันที่ 432 total views, 1 views today [อ่านต่อ...]

รับสมัครนักศึกษาเข้าพัก เทอม 1/59

  การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักอาศัยในหอพักของ มจพ. กรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 โปรดทราบ  หอพักนี้บริการสำหรับนักศึกษา ปวช. และ ป.ตรี เรียนที่ มจพ. กรุงเทพฯ เท่านั้น จองห้องพักผ่านระบบหอพักออนไลน์อย่างเดียว **ไม่รับจองทางโทรศัพท์** ห้องพักแบบ “พัดลม” มีเตียง 2 4,793 total views, 1 views today [อ่านต่อ...]