แจ้งการโอนเงินประกันฯ 1/59

หอพักฯ ขอหักเงินประกันฯ เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารจากจำนวนที่นักศึกษาจะได้รับคืน อัตราค่าธรรมเนียม ภายในเขต 10 บาท/รายการ และนอกเขต 30 บาท/รายการ ซึ่งนักศึกษาได้ยอมรับเงื่อนไขตอนที่แจ้งสละสิทธิ์ผ่านระบบหอพักออนไลน์แล้ว ตรวจสอบรายชื่อ หมายเหตุ : นักศึกษาที่ส่งเอกสารสละสิทธิ์การพักอาศัยหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2559 จะ “ไม่มีชื่อโอนเงินเข้าบัญชี” ในรอบนี้ กรุณารอรอบต่อไป…    353 total views, 2 views today [อ่านต่อ...]

ดับกระแสไฟฟ้า 3 ม.ค. 60

บันทึกข้อความ ส่วนราชการ อาคารนวมินทรราชินี กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ที่ อย 713/2559    วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ด้วยการไฟฟ้านครหลวง โดยแผนกรักษาสายส่ง 1 ขอดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อทำการซ่อมสวิทซ์ใบมีด 69 kv สายส่ง NKT698 บริเวณเชิงสะพานพระราม 7 157 total views, no views today [อ่านต่อ...]