รับสมัครนักศึกษาเข้าพัก เทอม 2/59

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักอาศัยในหอพักของ มจพ. กรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 (สำหรับนักศึกษาที่สนใจจะเข้าพักในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 จะเปิดให้จองห้องพักในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560) โปรดทราบ  หอพักนี้บริการสำหรับนักศึกษา ปวช. และ ป.ตรี เรียนที่ มจพ. กรุงเทพฯ 776 total views, 1 views today [อ่านต่อ...]