2/59 การแจ้งยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์การพักอาศัย

เนื่องจากเทอม 1/59 นี้ นักศึกษาจะอยู่หอพักได้จนถึงวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 หากต้องการ… อยู่ต่อจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์ เพื่อชำระเงินค่าหอพัก ย้ายออกจากหอพักต้องแจ้งสละสิทธิ์ เพื่อขอรับเงินประกันฯ คืน ** ก่อนจะยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ จะต้องชำระเงินค่าสาธารณูปโภคให้เรียบร้อยก่อน หาก “ค้างชำระเงิน” จะไม่สามารถทำในระบบได้ **   แจ้งยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย 2/59 – 1,162 total views, no views today [อ่านต่อ...]

มจพ. ดับกระแสไฟฟ้า 16-20 ก.ค. 59

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้ตกลงว่าจ้างให้ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ดำเนินงานก่อสร้างด้านโยธาและระบบงานไฟฟ้าของงานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินแล้วนั้น ได้ดำเนินงานมาถึงขั้นตอน การปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าแรงสูงจากที่จ่ายภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จาก 12 kv เป็น 24 kv ซึ่งการปรับเปลี่ยนแรงดันดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาที่นาน เนื่องจากจำนวนหม้อแปลงและอุปกรณ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนมีจำนวนมาก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทั้งหมด ในวันที่ 440 total views, no views today [อ่านต่อ...]