Uncategorized

กำหนดการพักอาศัย (ปรับปรุงใหม่)

ประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง กำหนดการพักอาศัย (ปรับปรุงใหม่) ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้พิจารณาผลกระทบจากการเรียนการสอนตามระบบอาเซียน และได้พิจารณาปรับปรุงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แล้วนั้น เพื่อให้ระยะเวลาการพักอาศัยในศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มีความสอดคล้องกันกับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรออกประกาศไว้ดังนี้   ข้อ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 วันสิ้นสุดการพักอาศัย  …

2,331 total views, no views today

Featured Story

วันและเวลาให้บริการ “ห้องบริการสุขภาพ”

หอพักนักศึกษา มจพ.กรุงเทพฯ ตระหนักถึงความห่วงใยด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของนักศึกษาที่ได้เข้ามาพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย เมื่อนักศึกษาเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ  สามารถมาขอรับบริการได้ที่ “ห้องบริการสุขภาพ” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   ขอบคุณรูปภาพจาก https://pixabay.com/en/first-aid-frog-medic-nurse-funny-1732713/ 946 total views, 1 views today Share this…Facebook0TwitteremailPrint

946 total views, 1 views today

Uncategorized

จ่ายค่าหอพักผ่าน Bualuang mBanking

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ เปิดให้บริการชำระเงินค่าหอพักผ่าน Bualung mBanking ช่องทางการชำระเงินผ่าน app ของธนาคารกรุงเทพ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาหอพัก ได้จ่ายค่าหอพักในแต่ละเทอมได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องเดินทางไปรอคิวที่สาขาของธนาคาร และ “ฟรี” ค่าธรรมเนียม (ปกติ 10 บาท/รายการ) เมื่อชำระเงินผ่าน Bualung mBanking    …

3,863 total views, 1 views today

CLOSE