Main Story

Editor's Picks

Trending Story

ประกาศดับกระแสไฟฟ้า 13 ตุลาคม 61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีแผนการบำรุงรักษาตู้กระแสไฟฟ้าแรงสูงของมหาวิทยาลัย เช่น การทำความสะอาด การตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้อาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงอาคารหอพักนักศึกษาด้วย ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา

588 total views, 2 views today

โครงการ “งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก ภายในมหาวิทยาลัย”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนจำนวน 24 แห่ง และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม

780 total views, 1 views today

ให้นักศึกษาใหม่มารับชุดเครื่องนอน

นักศึกษาใหม่ที่เข้าพักในหอพัก และชำระเงินมาจำนวน 15,330 บาทแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชุดเครื่องนอน (ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน) หรือที่ยังได้ไม่ครบ ซึ่งปกติจะได้รับคนละ 2 ชุด ให้นักศึกษามาติดต่อที่สำนักงานหอพัก เพื่อรับชุดเครื่องนอนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน

228 total views, no views today

CLOSE