Main Story

Editor's Picks

Trending Story

แจ้งการใช้เสียงและเครื่องขยายเสียงจัดกิจกรรม

เรื่อง แจ้งการใช้เสียงและเครื่องขยายเสียงจัดกิจกรรมบริเวณสนามกีฬา ด้วยสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสานสัมพันธ์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ณ สนามฟุตบอล ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา

232 total views, no views today

การใช้บริการตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (iBox)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาพระจอมเกล้า เปิดให้บริการตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ หรือตู้ iBox เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษา ผู้สนใจสามารถใช้บริการได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1  ง่าย ๆ เพียงบอกผู้ฝากส่งให้จ่าหน้าถึงผู้รับตู้

6,567 total views, 2 views today

การบริการประกันอุบัติเหตุ 2561

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้ทำประกันอุบัติเหตุกับ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้แก่นักศึกษา มจพ. ทุกคน การประกันอุบัติเหตุ ระยะเวลาให้การคุ้มครอง วันที่ 1 สิงหาคม

905 total views, 1 views today

CLOSE