Uncategorized

ให้นักศึกษาใหม่มารับชุดเครื่องนอน

นักศึกษาใหม่ที่เข้าพักในหอพัก และชำระเงินมาจำนวน 15,330 บาทแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชุดเครื่องนอน (ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน) หรือที่ยังได้ไม่ครบ ซึ่งปกติจะได้รับคนละ 2 ชุด ให้นักศึกษามาติดต่อที่สำนักงานหอพัก เพื่อรับชุดเครื่องนอนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2561 ในเวลาที่สำนักงานเปิดให้บริการ **โปรดนำใบนี้มามายืนยันด้วย** 494 total views, …

494 total views, no views today

Uncategorized

แจ้งการใช้เสียงและเครื่องขยายเสียงจัดกิจกรรม

เรื่อง แจ้งการใช้เสียงและเครื่องขยายเสียงจัดกิจกรรมบริเวณสนามกีฬา ด้วยสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสานสัมพันธ์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ณ สนามฟุตบอล ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ. กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี และสร้างความสามัคคี ระหว่างนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย …

521 total views, no views today

Featured Story

การใช้บริการตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (iBox)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาพระจอมเกล้า เปิดให้บริการตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ หรือตู้ iBox เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษา ผู้สนใจสามารถใช้บริการได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1  ง่าย ๆ เพียงบอกผู้ฝากส่งให้จ่าหน้าถึงผู้รับตู้ iBox ตามตัวอย่าง… ที่อยู่ผู้รับ : ชื่อ …

9,394 total views, 2 views today

CLOSE