Uncategorized

การบริการประกันอุบัติเหตุ 2561

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้ทำประกันอุบัติเหตุกับ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้แก่นักศึกษา มจพ. ทุกคน การประกันอุบัติเหตุ ระยะเวลาให้การคุ้มครอง วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 1 สิงหาคม 2562 …

1,919 total views, no views today

Uncategorized

ขอรหัส TOT_Wi-Fi ได้ที่ระบบหอพักออนไลน์

บริการใหม่ นักศึกษาหอพัก สามารถขอรหัส Wi-Fi ผ่านระบบหอพักออนไลน์ได้แล้ว… ให้บริการเครือข่ายโดย บมจ.ทีโอที หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของทีโอที โทรศัพท์ 02 575 7145 ตลอด 24 ชั่วโมง รหัสจะมีอายุประมาณ 6 เดือน เงื่อนไขการใช้งาน …

1,482 total views, no views today

Uncategorized

คืนเงินประกันทรัพย์สินฯ 2/2560 รอบที่ 4

หอพักฯ ขอหักเงินประกันฯ เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารจากจำนวนเงินที่นักศึกษาจะได้รับคืน  มีอัตราค่าธรรมเนียมภายในเขต 10 บาทและนอกเขต 20 บาท/รายการ ซึ่งนักศึกษาได้ยอมรับเงื่อนไขตอนที่ได้แจ้งสละสิทธิ์ผ่านระบบหอพักออนไลน์แล้ว 1. เงินจะเข้าบัญชีของนักศึกษาในช่วงเช้าของวันที่กำหนด 2. กรุณานำสมุดเงินฝากไปปรับสมุดเพื่อตรวจสอบยอดเงินที่เข้าบัญชีหรือตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร 3. หากเงินไม่เข้าบัญชีตามวันที่กำหนดไว้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หอพักฯ โดยด่วน  มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามที่เบอร์ 02 555 …

1,200 total views, no views today

CLOSE