รอสักครู่...

จองห้องพัก

หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ เป็นหอพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้บริการที่พักอาศัยแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ที่เรียน ณ มจพ. กรุงเทพฯ  ค่าบำรุงหอพัก ตัวอย่างห้องพัก ขั้นตอนการจอง กฏ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ โปรดทราบ เมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินตามใบแจ้งการชำระเงินแล้ว...

ประกาศ มจพ.ปิดทำการ 22 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( อ่านประกาศ ของ มจพ.ได้ที่ https://www.kmutnb.ac.th ) เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 ปิดทำการมหาวิทยาลัย ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง การย้ายออกจากหอพักนักศึกษาที่แจ้งลาออกจากหอพัก และนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินค่าหอพักช่วงปิดภาคการศึกษา ซึ่งมีกำหนดการย้ายออกจากหอพักในวันที่ 26...

เลื่อน! การจองห้องพัก 1/2563

รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563  : จะเปิดให้จองห้องพักตามกำหนดการ ดังนี้  อ่านรายละเอียดเพิ่ม   

กำหนดการย้ายไปห้องพักใหม่ 1/2563

นักศึกษาหอพักที่ย้ายไปห้องพักใหม่ใน เทอม 1/2563 มีกำหนดการย้ายห้อง ดังนี้ นักศึกษาที่ “จ่ายค่าหอปิดเทอม 4,300฿” ให้ย้ายไปห้องใหม่ได้ตอนเปิดเทอม ระหว่างนี้ให้อยู่ห้องเดิมไปก่อน นักศึกษาที่ “ไม่จ่ายค่าหอปิดเทอม” ให้ย้ายของกลับบ้านไปก่อน แล้วย้ายเข้าห้องใหม่ได้ตอนเปิดเทอม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจห้องและคืนกุญแจไม่เกินวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น. (ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์) รายชื่อนักศึกษาที่ย้ายห้อง    

ช่วงสอบปลายภาค 2/2562 หอพักปิดตี 1

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในช่วงของการเตรียมตัวก่อนสอบและช่วงสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จึงขอเลื่อนเวลาปิดประตูรั้วหอพักและการบริการพื้นที่ส่วนกลาง ตั้งแต่คืนนี้ - วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563  ดังนี้ เวลาปิดประตูรั้วหอพัก (ประตูเล็กและประตูใหญ่) เป็นเวลา 01.00 น. (ตีหนึ่ง) และเปิดประตูรั้วหอพักในเวลาเดิม คือ 05.00 น. (ตีห้า) บุคคลภายนอกอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางได้จนถึงเวลา 01.00 น. ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ จะปิดให้บริการในเวลา 01.00...

คืนเงินประกัน

ขั้นตอนการคืนเงินประกันฯ  นักศึกษาส่งเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้น  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติให้คืนเงินประกันฯ  บันทึกข้อมูลในระบบของธนาคารเพื่อเตรียมการโอนเงิน  ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษา  นักศึกษาได้รับเงิน    ระยะเวลาดำเนินการคืนเงินประกันฯ เมื่อ... เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ใช้ระยะเวลาประมาณ  30 - 45 วันทำการ เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง...

CLOSE
Close
Secondary Navigation