รอสักครู่...

กำหนดการโอนเงินคืนค่าหอพักจากผลกระทบโควิด-19

กำหนดการโอนเงินคืนเข้าบัญชี ผู้รับสิทธิ์ โอนแล้ว รอดำเนินการ 599 590 9 หมายเหตุ หน่วยนับ : คนรอบที่วันที่ได้รับเงินจำนวนรายชื่อ1 17 กันยายน 2563 80 คน2 18 กันยายน 2563 89 คน 321 กันยายน 2563118 คน 422 กันยายน 2563160 คน 523 กันยายน 2563 96 คน624 กันยายน 256347...

กิจกรรมวันเปิดหอพัก

ให้ขึ้นหอพักได้ 1 วัน กำหนดให้บุคคลขึ้นห้องพักได้ นักศึกษา 1 คน : ผู้ปกครอง 2 คน : ครั้งขอความร่วมมือสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างกันตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด - 19นักศึกษาหอพักต้องลงมารับผู้ปกครอง ญาติ เพื่อน ขึ้นไปห้องพัก *หากไม่มีนักศึกษาหอพักมารับ ไม่อนุญาตให้ขึ้นห้องพักกรุณาแลกบัตรที่โต๊ะ รปภ. และลงมาคืนบัตรไม่เกินเวลา 16.00 น.

ช่วงสอบกลางภาค ประตูรั้วหอพักปิดตี 1

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในช่วงของการเตรียมตัวก่อนสอบและช่วงสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เลื่อนเวลาปิดประตูรั้วหอพักและการบริการพื้นที่ส่วนกลาง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม - วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 รวม 17 วัน ดังนี้เวลาปิดประตูรั้วหอพัก (ประตูเล็กและประตูใหญ่) เป็นเวลา 01.00 น. (ตีหนึ่ง) และเปิดประตูรั้วหอพักในเวลาเดิม คือ 05.00 น. (ตีห้า)บุคคลภายนอกอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางได้จนถึงเวลา 01.00 น.ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ...

คืนเงินประกัน

ข้อควรปฏิบัติการย้ายออกจากหอพัก หลักฐานที่ใช้ เมื่อถึงวันย้ายออก วัน-เวลาที่ให้บริการ ข้อควรปฏิบัติการย้ายออกจากหอพัก นักศึกษาที่แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย (ย้ายออกจากหอพัก)  จะต้องย้ายสิ่งของออกจากหอพักไม่เกินวันที่สิ่นสุดการพักอาศัยในแต่ละภาคการศึกษา ไม่เกินเวลา 11.30 น. เพื่อเป็นการเตรียมตัวนักศึกษาก่อนย้ายออกจากหอพัก ขอให้นักศึกษาอ่านข้อมูลดังต่อไปนี้♦ เตรียมเก็บของ1. เก็บสิ่งของ เครื่องใช้ส่วนตัวให้พร้อมที่จะขนย้าย วันที่ย้ายออกควรขนสิ่งของลงมารอผู้ปกครองที่ชั้น 1 2. ทำความสะอาดห้องพัก ห้องน้ำ และถ้ามีขยะกรุณานำมาทิ้งที่ถังขยะข้างล่าง ไม่วางไว้หน้าห้องพัก...
Close
Secondary Navigation