Main Story

Editor's Picks

Trending Story

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดห้องพักใหม่

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ (จองห้องพักไว้คนเดียว) มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดห้องพักใหม่ ประกาศนี้สำหรับนักศึกษาหอพัก (ไม่รวมนักศึกษาใหม่) หอพักกำหนดให้พักห้องละ 2 คน การจัดห้องพักอาจจะถูกย้ายห้อง  มาติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาที่กำหนด วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ช่วงเช้าเวลา

339 total views, 18 views today

การแจ้งยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์การพักอาศัย

เทอม 2/2561 นี้ จะหมดเขตการอยู่หอพักในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. นักศึกษาจะอยู่หอพักเทอม 1/2562 หรือ จะย้ายออกจากหอพัก เลือกหัวข้อที่ต้องการเพื่ออ่านรายละเอียด

6,196 total views, 16 views today

นักศึกษาใหม่’62 จองห้องพักช่วงเรียนปรับพื้นฐาน

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าพักในหอพักของ มจพ. กรุงเทพฯ – เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.), ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) เรียนที่ มจพ. กรุงเทพฯ กรณีเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ต้องยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย ไว้เรียบร้อยแล้ว –

1,342 total views, 9 views today

CLOSE