ข้อควรรู้เกี่ยวกับการย้ายออกจากหอพัก

ตัวอย่างข้อมูลที่แจ้งไว้ตอนที่นักศึกษาแจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย นักศึกษาที่แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย (ย้ายออกจากหอพัก) ที่ระบบหอพักออนไลน์แล้ว จะต้องย้ายสิ่งของออกจากหอพักไม่เกินวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น. เพื่อเป็นการเตรียมตัวนักศึกษาก่อนย้ายออกจากหอพัก ขอให้นักศึกษาอ่านข้อมูลดังต่อไปนี้ เตรียมเก็บของ 1. เก็บสิ่งของ เครื่องใช้ส่วนตัวให้พร้อมที่จะขนย้าย วันที่ย้ายออกควรขนสิ่งของลงมารอผู้ปกครองที่ชั้น 1  2. ทำความสะอาดห้องพัก ห้องน้ำ และถ้ามีขยะกรุณานำมาทิ้งที่ถังขยะข้างล่าง ไม่วางไว้หน้าห้องพัก 252 total views, 4 views today [อ่านต่อ...]

ประกาศผลการจัดห้องพัก 2/60

ตรวจสอบรายชื่อ 1. ตรวจสอบข้อมูลเพื่อนร่วมห้องได้ที่ระบบหอพักออนไลน์ เข้าระบบแล้วเลือกเมนู “เพื่อนร่วมห้อง” 2. กรณีที่ย้ายห้อง หอพักฯ จะประกาศวันที่ย้ายห้องให้ทราบในภายหลัง ระหว่างนี้อยู่ห้องเดิมไปก่อน ตรวจสอบรายชื่อ 199 total views, no views today 199 total views, no views today [อ่านต่อ...]

การแจ้งยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์การพักอาศัย

เนื่องจากเทอม 1/60 นี้ นักศึกษาจะอยู่หอพักได้จนถึงวันพุธที่  20 ธันวาคม  2560 หากต้องการ… อยู่ต่อจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์ เพื่อชำระเงินค่าหอพัก ย้ายออกจากหอพักต้องแจ้งสละสิทธิ์ เพื่อขอรับเงินประกันฯ คืน ** ก่อนจะยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ จะต้องชำระเงินค่าสาธารณูปโภคให้เรียบร้อยก่อน หาก “ค้างชำระเงิน” จะไม่สามารถทำในระบบได้ ** ดูปฏิทิน   แจ้งยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย 2/60 – อยู่หอพักต่อไป 1,247 total views, 1 views today [อ่านต่อ...]