Editor's Picks Main Story

การรายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพัก มจพ. กรุงเทพฯ

เมื่อชำระเงินค่าหอพักมาแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนห้องพัก ในเทอมนี้ ก็ต้องอยู่ห้องที่เลือกไปก่อนเพราะนักศึกษาเป็นผู้จองห้องพักเอง แต่สามารถเปลี่ยนห้องพักได้ในเทอมถัดไป นักศึกษาที่ได้จองและชำระเงินค่าหอพักตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว ก่อนที่จะขนย้ายสิ่งของเข้ามาอยู่ในหอพักของ มจพ. กรุงเทพฯ จะต้อง “รายงานตัวเข้าพักอาศัย” ก่อน โดยวันและเวลาที่จะให้มารายงานตัวนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่นักศึกษาได้ชำระเข้ามา ได้แก่ กลุ่มที่ 1 นักศึกษาเก่าชำระเงิน 12,400 บาท อ่านเพิ่ม กลุ่มที่ 2 นักศึกษาเก่าชำระเงิน 12,400 + 2,400 บาท อ่านเพิ่ม กลุ่มที่ 3 นักศึกษาใหม่ชำระเงิน 15,330 บาท อ่านเพิ่ม กลุ่มที่ 4 นักศึกษาใหม่ชำระเงิน 15,330 + 2,400 บาท อ่านเพิ่ม นักศึกษาอยู่กลุ่มไหน ก็ให้ Click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของกลุ่มตนเองได้เลย หมายเหตุ กลุ่มที่ 1 และ 2 รวมถึงนักศึกษาที่ชำระเงินล่าช้า จำนวนเงิน 12,600 บาท ด้วย —— 1,294 total views, …

1,294 total views, 69 views today

Editor's Picks Main Story

กำหนดการย้ายไปห้องพักใหม่ 1/2562

สำหรับนักศึกษาหอพัก ที่ได้ทำการขอย้ายห้องพักในระบบหอพักออนไลน์ นักศึกษาหอพักที่เจ้าหน้าที่จัดห้องพักให้ใหม่ ตรวจสอบรายชื่อ   416 total views, 8 views today Share this…Facebook0TwitteremailPrint

416 total views, 8 views today

Main Story

รับสมัครเข้าพักอาศัยในหอพัก เทอม 1/2562

หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ สมัครเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย เทอม 1/2562 สำหรับ นศ.ป.ตรี และ ป.วช. ของ มจพ. กรุงเทพฯ เท่านั้น [ปรับปรุงข้อมูล 6 มี.ค. 2562] อ่านรายละเอียดที่นี่ 2,540 total views, 10 views today Share this…Facebook0TwitteremailPrint

2,540 total views, 10 views today

Main Story

นักศึกษาใหม่’62 จองห้องพักช่วงเรียนปรับพื้นฐาน

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าพักในหอพักของ มจพ. กรุงเทพฯ – เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.), ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) เรียนที่ มจพ. กรุงเทพฯ  – ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของหอพักและของมหาวิทยาลัยได้ – ประตูรั้วหอพักปิดเวลา 23.00 น. สามารถรักษาเวลาและกลับเข้าหอพักให้ทันเวลาที่กำหนดได้ – สามารถอยู่ห้องพักแบบพัดลม เตียงสองชั้น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในห้องเดียวกันได้ (มหาวิทยาลัยกำหนดให้พักห้องละ 2 คน) กำหนดการจองห้องพัก [ปรับปรุงข้อมูล 6 มี.ค. 2562]   เข้าระบบหอพักออนไลน์   3,059 total views, 21 views today Share this…Facebook0TwitteremailPrint

3,059 total views, 21 views today

Editor's Picks

ประกาศผลการจัดห้องพักของนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ห้องพักไว้คนเดียว เทอม 2/2561

ประกาศผลการจัดห้องพักของนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ห้องพักไว้คนเดียว เทอม 2/2561 คำแนะนำ  ตรวจสอบผลการจัดห้องพักได้ที่ลิงค์ท้ายประกาศข่าวนี้ นักศึกษาที่ย้ายห้องให้รอกำหนดการย้ายห้องจากหอพัก ในระหว่างนี้ให้อยู่ห้องเดิมไปก่อน ห้าม!! ย้ายหรือแลกเปลี่ยนกุญแจห้องพักกันเอง ตรวจสอบเพื่อนร่วมห้องได้ที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู  ตรวจสอบจำนวนเงินจากใบแจ้งการชำระเงิน พิมพ์ได้ที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู  *หากต้องการให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ให้ กรุณาติตต่อที่ห้องสำนักงานหอพัก >> ไม่เสียค่าใช้จ่าย* **จ่ายค่าหอพักแล้ว ปิดเทอมนี้ไม่ต้องคืนกุญแจ ไม่ต้องย้ายกลับบ้าน อยู่ต่อได้เลยนะ** ตรวจสอบผลการจัดห้องพัก      749 total views, 1 views today Share this…Facebook0TwitteremailPrint

749 total views, 1 views today

Editor's Picks Featured Story

จ่ายค่าหอพักผ่าน Bualuang mBanking

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ เปิดให้บริการชำระเงินค่าหอพักผ่าน Bualung mBanking ช่องทางการชำระเงินผ่าน app ของธนาคารกรุงเทพ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาหอพัก ได้จ่ายค่าหอพักในแต่ละเทอมได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องเดินทางไปรอคิวที่สาขาของธนาคาร และ “ฟรี” ค่าธรรมเนียม (ปกติ 10 บาท/รายการ) เมื่อชำระเงินผ่าน Bualung mBanking    3,089 total views, 3 views today Share this…Facebook0TwitteremailPrint

3,089 total views, 3 views today

Featured Story

โครงการ “งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก ภายในมหาวิทยาลัย”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนจำนวน 24 แห่ง และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว รวมถึงลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง และเพื่อตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ของมหาวิทยาลัยด้านวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โดยการรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรต่อไป จึงได้ดำเนินการโครงการ “งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก ภายในมหาวิทยาลัย” ขึ้น และกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เป็นวันที่ร้านค้าทุกร้านภายในมหาวิทยาลัยงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว   มจพ.รณรงค์โครงการ งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย ร่วมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เวชกรรม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ …

916 total views, 1 views today

CLOSE