ยินดีต้อนรับสู่หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร

ชมภาพห้องพัก บรรยากาศหอพัก

ชมภาพห้องพัก บรรยากาศหอพัก

ชมภาพตัวอย่างของห้องพักแบบพัดลม และบรรยากาศของหอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ

Read more…

ระบบหอพักออนไลน์

ระบบหอพักออนไลน์

บริการจองห้องพักประจำภาคเรียน บริการยืนยันสิทธิ-สละสิทธิ และข่าวสารสำหรับสมาชิกภายในหอพัก

Read more…

คู่มือนักศึกษา ประจำปี 2559

คู่มือนักศึกษา ประจำปี 2559

รายละเอียดเกี่ยวกับการบริการ ประกาศและข้อบังคับต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนเป็นนักศึกษาหอพักที่ดี

Read more…

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสำนักงานหอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ (ในวันและเวลาทำการ) โทร. 02 555 2000 ต่อ 2178, 1814

Read more…

CLOSE

Hit Counter provided by iphone 5