Featured Story Main Story

ประกาศ! น้ำประปาไม่ไหล

หอพักนักศึกษา จะทำการซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มน้ำประปาและเปลี่ยนท่อประปา ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลตลอดทั้งวัน ดังนี้ อาคาร A วันที่ 7 ธ.ค. 62 อาคาร B วันที่ 8 ธ.ค. 62 นักศึษากรุณาสำรองน้ำไว้ใช้ด้วย สอบถามเพิ่มเติมที่ช่างเทคนิค โทร. 02 …

199 total views, 1 views today

Featured Story

รับสมัครเข้าพักอาศัยในหอพัก เทอม 2/2562

หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ สมัครเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย เทอม 2/2562 สำหรับ นศ.ป.ตรี และ ป.วช. ของ มจพ. กรุงเทพฯ เท่านั้น อ่านรายละเอียดที่นี่ 3,807 total views, 2 views today Share …

3,807 total views, 2 views today

Featured Story

กำหนดการย้ายไปห้องพักใหม่ เทอม 2/2562

โปรดทราบ!! ขอความร่วมมือนักศึกษา “มาติดต่อย้ายไปห้องใหม่ภายในกำหนด” กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความพร้อมของแต่ละห้อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในช่วงที่รอย้ายไปห้องพักใหม่ให้นักศึกษาอยู่ห้องเดิมไปก่อน  เวลาที่ให้บริการย้ายไปห้องพักใหม่ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 11:30 น. และเวลา 12:30 – 16:00 น. …

460 total views, no views today

Featured Story

ประกาศผลการจัดห้องพัก 2/2562

ตามที่ได้ประกาศให้นักศึกษา (เก่า) ที่จองห้องพักไว้คนเดียวมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดห้องพัก เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดห้องพักให้กับนักศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว  พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู “ประวัติการชำระเงิน” จะมีรูปเครื่องพิมพ์ / ถ้าไม่มีให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่  ตรวจสอบเพื่อนร่วมห้องได้ที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู “เพื่อนร่วมห้อง” หมดเขตการจ่ายเงินค่าหอพักเทอม 2/2562 …

2,025 total views, 1 views today

Featured Story

กิจกรรมวันเปิดหอพัก ครั้งที่ 2/2562

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ) ขอเชิญผู้ปกครอง ญาติ ของนักศึกษาหอพัก ร่วมกิจกรรมวันเปิดหอพัก ครั้งที่ 2/2562 วันเดียวเท่านั้นที่ผู้ปกครองจะขึ้นห้องพักของนักศึกษาได้ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. …

1,031 total views, no views today

CLOSE