คืนเงินประกันทรัพย์สินฯ 2/2560 รอบที่ 1

หอพักฯ ขอหักเงินประกันฯ เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารจากจำนวนเงินที่นักศึกษาจะได้รับคืน  มีอัตราค่าธรรมเนียมภายในเขต 10 บาทและนอกเขต 20 บาท/รายการ ซึ่งนักศึกษาได้ยอมรับเงื่อนไขตอนที่ได้แจ้งสละสิทธิ์ผ่านระบบหอพักออนไลน์แล้ว 1. เงินจะเข้าบัญชีของนักศึกษาในช่วงเช้าของวันที่กำหนด 2. กรุณานำสมุดเงินฝากไปปรับสมุดเพื่อตรวจสอบยอดเงินที่เข้าบัญชีหรือตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร 3. หากเงินไม่เข้าบัญชีตามวันที่กำหนดไว้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หอพักฯ โดยด่วน  รายชื่อที่ประกาศนี้เป็นนักศึกษาที่ส่งเอกสารครบถ้วนและมี “ต้นฉบับ” ใบเสร็จรับเงินค่าประกันฯ มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามที่เบอร์ 02 555 2000 ต่อ 1812 ในวันและเวลาราชการ ตรวจสอบรายชื่อ  ชื่อ 133 total views, 2 views today

133 total views, 2 views today

รายงานตัวเข้าอยู่หอพัก เทอม 1/2561

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ หรือ หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ ขอต้อนรับนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง หลังจากที่นักศึกษาได้จองห้องพักและชำระเงินค่าบำรุงศูนย์ที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในเทอม 1/2561 นี้ มีระยะเวลาการพักอาศัยตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ก่อนย้ายเข้ามาอยู่ใน “หอพัก” นักศึกษาจะต้องรายงานตัวเข้าพัก เพื่อรับกุญแจ คีย์การ์ด และตรวจรับห้องพัก พร้อมรับฟังคำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้จองวันรายงานตัวที่ระบบหอพักออนไลน์   จองวันรายงานตัวเพื่ออะไร เพื่อให้หอพักทราบว่าในวันที่ให้รายงานตัวเข้าพัก นักศึกษาจะมาช่วงเช้าหรือบ่าย และเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวและได้วางแผนการเดินทาง **ไม่จองวันรายงานตัวก็มารายงานตัวได้ แต่เจ้าหน้าที่จะให้บริการเป็นลำดับสุดท้าย เมื่อคนที่จองวันรายงานตัวได้รับบริการครบแล้ว** วิธีการจองวันรายงานตัว มีดังนี้ เข้าระบบหอพักออนไลน์ เลือกเมนู “จองวันรายงานตัวเข้าพัก” เลือกช่วงเวลาที่ต้องการมารายงานตัว ทั้งนี้ หากช่วงเวลาที่ต้องการ “เต็มแล้ว” จะต้องเลือกช่วงเวลาที่เหลืออยู่แทน  นักศึกษาใหม่ รายงานตัวเข้าพักวันที่ 23 ก.ค. 2561  นักศึกษาหอพัก รายงานตัวเข้าพักวันที่ 24ก.ค. 2561 พิมพ์ใบจองวันรายงานตัวเข้าพัก  อ่านคำชี้แจงในเอกสาร และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวให้ครบถ้วน เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว […]

1,237 total views, 4 views today

จ่ายค่าหอพักผ่าน Bualuang mBanking

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ เปิดให้บริการชำระเงินค่าหอพักผ่าน Bualung mBanking ช่องทางการชำระเงินผ่าน app ของธนาคารกรุงเทพ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาหอพัก ได้จ่ายค่าหอพักในแต่ละเทอมได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องเดินทางไปรอคิวที่สาขาของธนาคาร และ “ฟรี” ค่าธรรมเนียม (ปกติ 10 บาท/รายการ) เมื่อชำระเงินผ่าน Bualung mBanking    600 total views, 2 views today

600 total views, 2 views today