admin

ลงทะเบียนต่ออายุคีย์การ์ด

นักศึกษาที่จ่ายเงินค่าหอพักเทอม 2/61 แล้ว แต่คีย์การ์ด “ไม่ผ่าน” เนื่องจากว่าตอนที่แจ้งยืนยันสิทธิ์ที่ระบบหอพักออนไลน์ไม่ได้กรอกเลขคีย์การ์ดไว้ หรือกรอกไม่ครบถ้วน ดังนั้นให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนต่ออายุคีย์การ์ดที่นี่… จึงจะเข้าหอพักได้ โปรดทราบ ลงทะเบียนวันนี้ มีผลในวันทำการวันถัดไป* ลงทะเบียนต่ออายุคีย์การ์ด   196 total

196 total views, 21 views today

กำหนดการย้ายไปห้องพักใหม่ เทอม 2/2561

นักศึกษาที่ย้ายไปห้องพักใหม่ ในเทอม 2/2561 ขณะนี้ หอพักฯ ได้จัดทำกำหนดการย้ายห้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ และอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ในประกาศให้เข้าใจด้วย *ระหว่างที่รอย้ายไปห้องพักใหม่ ให้นักศึกษาอยู่ห้องเดิมไปก่อน ตรวจสอบรายชื่อ 307 total views,

307 total views, 32 views today

รับสมัครเข้าพักอาศัยในหอพัก เทอม 2/2561

สมัครเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย เทอม 2/2561 สำหรับ นศ.ป.ตรี และ ป.วช. ของ มจพ. กรุงเทพฯ เท่านั้น กิจกรรม กำหนดการ 1. เปิดให้จองห้องพัก

352 total views, 15 views today