ขอรหัส TOT_Wi-Fi

บริการใหม่ นักศึกษาหอพัก สามารถขอรหัส Wi-Fi ผ่านระบบหอพักออนไลน์ได้แล้ว… ให้บริการเครือข่ายโดย บมจ.ทีโอที หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของทีโอที โทรศัพท์ 02 575 7145 ตลอด 24 ชั่วโมง รหัสจะมีอายุประมาณ 6 เดือน เงื่อนไขการใช้งาน เป็นไปตามที่ บมจ.กำหนด และตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การขอรหัสครั้งต่อไป สามารถขอได้หลังจากรหัสหมดอายุแล้ว การขอรหัสระหว่างที่ยังไม่หมดอายุ ระบบจะให้รหัสเดิม วิธีขอรหัสผ่านเว็บ 1. Login ที่ระบบหอพักออนไลน์ http://www.dorm.kmutnb.in.th 2. เลือกเมนู “ขอรับรหัส Wi-Fi” 3. กดรับรหัส จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล Username และ Password ให้ทราบ วิธีขอรหัสผ่านมือถือ 1. Login ที่ระบบหอพักออนไลน์ http://www.dorm.kmutnb.in.th   2. เลือกเมนู “ขอรับรหัส Wi-Fi”   3. […]

654 total views, 4 views today

ดับกระแสไฟฟ้า วันที่ 27 ก.ค. 2561

ด้วยการไฟฟ้านครหลวง ขอดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง บริเวณเชิงสะพาน พระราม 7 ซึ่งส่งผลให้ไฟฟ้าดับทั้งมหาวิทยาลัย (รวมหอพักด้วย) ในวันศุกร์ที่ 27 ก.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 08:00 – 16:00 น.   อ่านรายละเอียด โปรดทราบ การดับกระแสไฟฟ้าในครั้งนี้เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้านครหลวง ไฟฟ้าจะมาช้าหรือเร็วกว่าที่ประกาศไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่หอพัก   87 total views, no views today

87 total views, no views today

คืนเงินประกันทรัพย์สินฯ 2/2560 รอบที่ 4

หอพักฯ ขอหักเงินประกันฯ เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารจากจำนวนเงินที่นักศึกษาจะได้รับคืน  มีอัตราค่าธรรมเนียมภายในเขต 10 บาทและนอกเขต 20 บาท/รายการ ซึ่งนักศึกษาได้ยอมรับเงื่อนไขตอนที่ได้แจ้งสละสิทธิ์ผ่านระบบหอพักออนไลน์แล้ว 1. เงินจะเข้าบัญชีของนักศึกษาในช่วงเช้าของวันที่กำหนด 2. กรุณานำสมุดเงินฝากไปปรับสมุดเพื่อตรวจสอบยอดเงินที่เข้าบัญชีหรือตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร 3. หากเงินไม่เข้าบัญชีตามวันที่กำหนดไว้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หอพักฯ โดยด่วน  มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามที่เบอร์ 02 555 2000 ต่อ 1812 ในวันและเวลาราชการ ตรวจสอบรายชื่อ  ชื่อ 596 total views, no views today

596 total views, no views today