รอสักครู่...

ประกาศ มจพ.ปิดทำการ 22 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( อ่านประกาศ ของ มจพ.ได้ที่ https://www.kmutnb.ac.th ) เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 ปิดทำการมหาวิทยาลัย ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง การย้ายออกจากหอพักนักศึกษาที่แจ้งลาออกจากหอพัก และนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินค่าหอพักช่วงปิดภาคการศึกษา ซึ่งมีกำหนดการย้ายออกจากหอพักในวันที่ 26...

กำหนดการย้ายไปห้องพักใหม่ 1/2563

นักศึกษาหอพักที่ย้ายไปห้องพักใหม่ใน เทอม 1/2563 มีกำหนดการย้ายห้อง ดังนี้ นักศึกษาที่ “จ่ายค่าหอปิดเทอม 4,300฿” ให้ย้ายไปห้องใหม่ได้ตอนเปิดเทอม ระหว่างนี้ให้อยู่ห้องเดิมไปก่อน นักศึกษาที่ “ไม่จ่ายค่าหอปิดเทอม” ให้ย้ายของกลับบ้านไปก่อน แล้วย้ายเข้าห้องใหม่ได้ตอนเปิดเทอม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจห้องและคืนกุญแจไม่เกินวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น. (ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์) รายชื่อนักศึกษาที่ย้ายห้อง    

ช่วงสอบปลายภาค 2/2562 หอพักปิดตี 1

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในช่วงของการเตรียมตัวก่อนสอบและช่วงสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จึงขอเลื่อนเวลาปิดประตูรั้วหอพักและการบริการพื้นที่ส่วนกลาง ตั้งแต่คืนนี้ - วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563  ดังนี้ เวลาปิดประตูรั้วหอพัก (ประตูเล็กและประตูใหญ่) เป็นเวลา 01.00 น. (ตีหนึ่ง) และเปิดประตูรั้วหอพักในเวลาเดิม คือ 05.00 น. (ตีห้า) บุคคลภายนอกอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางได้จนถึงเวลา 01.00 น. ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ จะปิดให้บริการในเวลา 01.00...
Close
Secondary Navigation