SLIDE-SMALL

คืนเงินประกัน 1/2560 – โอนเข้าบัญชี

  หอพักฯ ขอหักเงินประกันฯ เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารจากจำนวนเงินที่นักศึกษาจะได้รับคืน  มีอัตราค่าธรรมเนียมภายในเขต 10 บาทและนอกเขต 20 บาท/รายการ ซึ่งนักศึกษาได้ยอมรับเงื่อนไขตอนที่ได้แจ้งสละสิทธิ์ผ่านระบบหอพักออนไลน์แล้ว 1. เงินจะเข้าบัญชีของนักศึกษาในช่วงเช้าของวันที่กำหนด 2. กรุณานำสมุดเงินฝากไปปรับสมุดเพื่อตรวจสอบยอดเงินที่เข้าบัญชีหรือตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร 3. หากเงินไม่เข้าบัญชีตามวันที่กำหนดไว้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หอพักฯ โดยด่วน  มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามที่เบอร์ 02 555 2000 ต่อ 753 total views, 1 views today [อ่านต่อ...]

คืนเงินประกัน 2/2559 – รับเอง

ให้ปฏิบัติดังนี้ มารับเงินในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.30 น. และ 12.30 – 15.00 น. เตรียมบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาแสดงตนด้วย (ไม่ต้องถ่ายเอกสาร) ติดต่อรับเงินได้ที่สำนักงานหอพักฯ ชั้น 1 อาคาร A หอพักนักศึกษาชาย 450 total views, no views today [อ่านต่อ...]

การรายงานตัวเข้าพัก 1/60

โปรดทราบ : หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ จะให้นักศึกษาเข้าพักในเทอม 1/60 ได้หลังจากที่รายงานตัวแล้ว กรณีที่นักศึกษามีเรียนปรับพื้นฐานหรือมีกิจกรรมก่อนวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 หอพักฯ ยังไม่พร้อมให้เข้าพัก ขออภัยในความไม่สะดวก รายการ นักศึกษาใหม่ นักศึกษาเก่า ค่าบำรุงหอพัก 1/60 15,330 บาท 12,400 5,025 total views, 1 views today [อ่านต่อ...]