Featured Story

จ่ายค่าหอพักผ่าน Bualuang mBanking

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ เปิดให้บริการชำระเงินค่าหอพักผ่าน Bualung mBanking ช่องทางการชำระเงินผ่าน app ของธนาคารกรุงเทพ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาหอพัก ได้จ่ายค่าหอพักในแต่ละเทอมได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องเดินทางไปรอคิวที่สาขาของธนาคาร และ “ฟรี” ค่าธรรมเนียม (ปกติ 10

2,540 total views, 1 views today

โครงการ “งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก ภายในมหาวิทยาลัย”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนจำนวน 24 แห่ง และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม

780 total views, 1 views today

การใช้บริการตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (iBox)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาพระจอมเกล้า เปิดให้บริการตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ หรือตู้ iBox เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษา ผู้สนใจสามารถใช้บริการได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1  ง่าย ๆ เพียงบอกผู้ฝากส่งให้จ่าหน้าถึงผู้รับตู้

6,567 total views, 2 views today