คืนเงินประกัน 2/2559 – รับเอง

ให้ปฏิบัติดังนี้ มารับเงินในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.30 น. และ 12.30 – 15.00 น. เตรียมบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาแสดงตนด้วย (ไม่ต้องถ่ายเอกสาร) ติดต่อรับเงินได้ที่สำนักงานหอพักฯ ชั้น 1 อาคาร A หอพักนักศึกษาชาย ถ้าไม่มารับเงินด้วยตนเองต้อง “มอบอำนาจ” ให้ผู้อื่นมาแทน พร้อมกับเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็น ดังนี้ กรอกเอกสารมอบอำนาจ ต้องดาวน์โหลดเอกสารได้เว็บไซต์ www.dorm.kmutnb.ac.th เลือกเมนู “บริการเอกสาร” > เอกสารบริการนักศึกษา กรอกข้อมูลพร้อมลงชื่อให้ครบถ้วน (เพื่อป้องกันความผิดพลาดกรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนเขียนลงในเอกสาร) ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของ “ผู้มอบอำนาจ” และของ “ผู้รับมอบอำนาจ” พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ “ผู้รับมอบอำนาจ” ถือเอกสารต่างๆ ที่ระบุไว้มารับเงินที่สำนักงานหอพักฯ ชั้น 1 อาคาร A หอพักนักศึกษาชาย มารับเงินในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม […]

515 total views, no views today

การรายงานตัวเข้าพัก 1/60

โปรดทราบ : หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ จะให้นักศึกษาเข้าพักในเทอม 1/60 ได้หลังจากที่รายงานตัวแล้ว กรณีที่นักศึกษามีเรียนปรับพื้นฐานหรือมีกิจกรรมก่อนวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 หอพักฯ ยังไม่พร้อมให้เข้าพัก ขออภัยในความไม่สะดวก รายการ นักศึกษาใหม่ นักศึกษาเก่า ค่าบำรุงหอพัก 1/60 15,330 บาท 12,400 บาท วันรายงานตัว คือ… วันที่ 24 ก.ค. 60 วันที่ 25 ก.ค. 60 ให้จองวันรายงานตัว วันที่ 17 – 23 ก.ค. 60 (ไม่ใช่วันรายงานตัว) ที่ระบบหอพักออนไลน์ เพื่อเลือกว่าวันรายงานตัวจะมาช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย กรุณาล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับที่ใช้จองห้องพัก ขั้นตอนการจองวันรายงานตัว   หากไม่สะดวกมารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด (ถ้ามาวันอื่นไม่ต้องจองวันรายงานตัวในระบบ) สามารถมาวันอื่นได้ที่ตรงกับวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – […]

5,195 total views, 1 views today