รอสักครู่...

คืนเงินประกันฯ 2/2563

เนื่องจากมหาวิทยาลัยปิดทำการในวันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 (จากสถานการณ์ Covid-19 ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร) ระยะเวลาการคืนเงินประกันฯ ภาคเรียนที่ 2/2562 จึงล่าช้ากว่ากำหนด.สำหรับนักศึกษาที่ย้ายออกจากหอพัก (แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย) ภาคเรียนที่ 2/2562 ที่ผ่านมา มีกำหนดการโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ .* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตรวจสอบรายชื่อรับเงินประกันฯ

การคืนเงินประกันฯ เทอม 2/2562

เนื่องจากมหาวิทยาลัยปิดทำการในวันที่ 22 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 (จากสถานการณ์ Covid-19 ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร) ระยะเวลาการคืนเงินประกันฯ ภาคเรียนที่ 2/2562 จะล่าช้ากว่ากำหนด

คืนเงินประกัน เทอม 1/2562 : รอบที่ 3 และนักศึกษาที่ตกค้าง

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอรับเงินค่าประกันฯ คืน เลือก "มารับเงินด้วยตนเอง" (ไม่ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชี) ตรวจสอบรายชื่อ เลือก "รับเงินโอนเข้าบัญชี" (ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชี)  ตรวจสอบรายชื่อ
Close
Secondary Navigation