รอสักครู่...

วันรายงานตัวเข้าพัก เทอม 1/58

โปรดทราบ นักศึกษาต่อไปนี้   1. นักศึกษาใหม่ที่มารายงานตัวแล้วช่วงเรียนปรับพื้นฐาน 2. นักศึกษาเก่าที่ได้อยู่หอพักช่วงปิดเทอม ถ้าต้องการพาผู้ปกครองขึ้นห้องพัก ให้เข้าระบบหอพักออนไลน์เพื่อจองวันรายงานตัวด้วย   กรณีที่ไม่สามารถมารายงานตัวเข้าพักได้ตามวันและเวลาที่หอพักฯ กำหนด ก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะหอพักฯ อนุญาตให้นักศึกษามารายงานตัววันอื่นได้ แต่มีเงื่อนไขคือ 1) ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นห้องพัก 2) จะต้องเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 11.30 น. และเวลา 12.30 – 16.00 น. เท่านั้น *วันเสาร์ –...
Close
Secondary Navigation