รอสักครู่...

การแจ้งยืนยันสิทธิ – สละสิทธิการพักอาศัย 2/58

      เนื่องจากเทอม 1/58 นี้ นักศึกษาจะอยู่หอพักได้จนถึงวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 58 หากต้องการอยู่ต่อจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ เพื่อชำระเงินค่าหอพัก / หากต้องการย้ายออกจากหอพักต้องแจ้งสละสิทธิ เพื่อขอรับเงินประกันฯ คืน โดยให้นักศึกษาทุกคนแจ้งข้อมูลที่ระบบหอพักออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ แจ้งยืนยันสิทธิการพักอาศัย 2/58 - อยู่หอพักต่อไป  - อยู่ต่อห้องเดิม ให้แจ้งในวันที่ 16 - 29  พ.ย. 58 หมดเขตแล้ว - อยู่ต่อห้องใหม่ ให้แจ้งในวันที่ 1 - 12...
Close
Secondary Navigation