รอสักครู่...

ประกาศผลการจัดห้องพัก 2/58

  เนื่องจากนักศึกษาได้ยืนยันสิทธิการพักอาศัย เทอม 2/58 ไว้คนเดียว (ไม่มีเพื่อนร่วมห้อง) เพื่อเป็นการบริหารจัดการห้องพักตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้พักห้องพักละ 2 คน เจ้าหน้าที่หอพักจึงได้นัดให้นักศึกษามาจัดห้องพักด้วยตนเองแล้วเมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 58 ที่ผ่านมา และหากไม่มาติดต่อจัดห้องพักเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดห้องพักให้ ซึ่งมีผลการจัดห้องพัก ดังต่อไปนี้ โปรดทราบนักศึกษาที่ทราบผลการจัดห้องพักแล้วสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าหอพักได้เลย การพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน เข้าระบบหอพักออนไลน์ เลือกเมนู > ประวัติการชำระเงิน กดที่รูปเครื่องปริ้นท์ และสั่งปริ้นท์ได้เลย การดูรายชื่อเพื่อนร่วมห้อง เข้าระบบหอพักออนไลน์ เลือกเมนู...
Close
Secondary Navigation