รอสักครู่...

วันรายงานตัวเข้าอยู่หอพัก เทอม 1/2563

เมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินค่าหอพัก เทอม 1/2563 เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ "จองวันรายงานตัวเข้าพัก" เพื่อมารายงานตัวเข้าพักตามวันและเวลาที่กำหนด จองวันรายงานตัวเข้าพัก (เริ่มวันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 น.) หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัว บัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป หลักฐานการชำระเงิน (สลิปจากธนาคาร/สลิปจากแอปจ่ายเงิน) การแต่งกาย ชุดพละ ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ...

ใหม่! กำหนดการจองห้องพัก 1/2563

รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563  : จะเปิดให้จองห้องพักตามกำหนดการ ดังนี้  อ่านรายละเอียดเพิ่ม   

เลื่อนวันสิ้นสุดการพักอาศัย นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ และ ป.ตรีชั้นปีสุดท้าย

ประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เลื่อนวันสิ้นสุดการพักอาศัยในศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ ภาคเรียนที่ 2 (นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) และภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ออกประกาศเรื่อง การปิดทำการเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงนั้น ได้ขยายเวลาปิดทำการไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563...
Close
Secondary Navigation