รอสักครู่...

คืนเงินประกันฯ 2/2563

เนื่องจากมหาวิทยาลัยปิดทำการในวันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 (จากสถานการณ์ Covid-19 ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร) ระยะเวลาการคืนเงินประกันฯ ภาคเรียนที่ 2/2562 จึงล่าช้ากว่ากำหนด.สำหรับนักศึกษาที่ย้ายออกจากหอพัก (แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย) ภาคเรียนที่ 2/2562 ที่ผ่านมา มีกำหนดการโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ .* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตรวจสอบรายชื่อรับเงินประกันฯ
Close
Secondary Navigation