รอสักครู่...

ช่วงสอบกลางภาค ประตูรั้วหอพักปิดตี 1

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในช่วงของการเตรียมตัวก่อนสอบและช่วงสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เลื่อนเวลาปิดประตูรั้วหอพักและการบริการพื้นที่ส่วนกลาง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม - วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 รวม 17 วัน ดังนี้เวลาปิดประตูรั้วหอพัก (ประตูเล็กและประตูใหญ่) เป็นเวลา 01.00 น. (ตีหนึ่ง) และเปิดประตูรั้วหอพักในเวลาเดิม คือ 05.00 น. (ตีห้า)บุคคลภายนอกอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางได้จนถึงเวลา 01.00 น.ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ...
Close
Secondary Navigation