รอสักครู่...

กิจกรรมวันเปิดหอพัก

ให้ขึ้นหอพักได้ 1 วัน กำหนดให้บุคคลขึ้นห้องพักได้ นักศึกษา 1 คน : ผู้ปกครอง 2 คน : ครั้งขอความร่วมมือสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างกันตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด - 19นักศึกษาหอพักต้องลงมารับผู้ปกครอง ญาติ เพื่อน ขึ้นไปห้องพัก *หากไม่มีนักศึกษาหอพักมารับ ไม่อนุญาตให้ขึ้นห้องพักกรุณาแลกบัตรที่โต๊ะ รปภ. และลงมาคืนบัตรไม่เกินเวลา 16.00 น.
Close
Secondary Navigation