รอสักครู่...

รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพัก 1/58 – อยู่ช่วงปรับพื้นฐาน

 รอบที่ 2 : เปิดให้จองวันที่ 1 – 20 ก.ค. 58

เหลือเวลาอีก 

ทำความเข้าใจก่อนจองห้องพัก รอบที่ 2 hot_1

— ห้องพักมีจำนวนจำกัด จองก่อน จ่ายเงินก่อน ก็มีสิทธิได้อยู่หอพักของมหาวิทยาลัย —

เนื่องจากมีผู้ปกครองและนักศึกษาหลายๆ คน ยังมีความสับสนว่า “ถ้าจองห้องพักในวันที่ 1 ก.ค. 58 แล้วจะเข้าพักช่วงเรียนปรับพื้นฐานได้เลย”  ซึ่งนั่นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง

หอพักฯ ขอชี้แจง ดังนี้

เมื่อนักศึกษาได้จองห้องพักที่ระบบหอพักออนไลน์ รอบที่ 2 ในวันที่ 1 – 20 ก.ค. 58 และได้จ่ายเงินค่าหอพัก 13,330 บาท ภายในกำหนดแล้วนั้น จะเร่ิมเข้าพักได้ในวันที่ 27 กรกฎาคม 58 เป็นต้นไป นักศึกษาจะต้องเข้าระบบหอพักออนไลน์อีกครั้ง (หลังจากจ่ายเงินมาแล้ว 1 – 2 วันทำการ) เพื่อจองวันมารายงานตัวเข้าพัก ซึ่งหอพักฯ ได้กำหนดไว้ 3 วัน คือ วันที่ 27, 28 และวันที่ 29 กรกฎาคม 58 ให้นักศึกษาเลือกวันใดวันหนึ่งจากสามวันที่กำหนดนี้ (ผู้ปกครองขึ้นห้องพักได้)

กรณีที่ไม่สามารถมารายงานตัวเข้าพักได้ตามวันและเวลาที่หอพักฯ กำหนด ก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะหอพักฯ อนุญาตให้นักศึกษามารายงานตัววันอื่นได้ แต่มีเงื่อนไขคือ

1) ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นห้องพัก
2) จะต้องเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 11.30 น. และเวลา 12.30 – 16.00 น. เท่านั้น *วันเสาร์ – วันอาทิตย์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับรายงานตัว

จากคำชี้แจงข้างต้น ผู้ปกครองและนักศึกษาย่อมมีคำถามตามมาว่า “แล้วนักศึกษาที่มีเรียนปรับพื้นฐานหล่ะ จะพักที่ไหน?”

หอพักฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า นักศึกษาที่มีเรียนปรับพื้นฐานสามารถเข้าพักได้ “ถ้า” ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. จองห้องพักในรอบที่ 2 ให้ได้ก่อน

2. เมื่อจองห้องพักได้แล้ว นักศึกษาจะต้องดาวน์โหลดและพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน เพื่อไปชำระเงินค่าบำรุงหอพัก เทอม 1/58 จำนวนเงิน 13,330 บาท ภายใน 3 วันนับต่อจากวันจองห้องพัก ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ (มีค่าธรรมเนียม 10 บาท)

3. หลักจากที่ชำระเงินมาแล้วให้รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการชำระเงินก่อน (ประมาณ 1 – 2 วันทำการ) จากนั้นให้เข้าระบบหอพักออนไลน์ เพื่อจองห้องพักช่วงเรียนปรับพื้นฐาน โดยเลือกที่เมนู “แจ้งอยู่ช่วงภาคฤดูร้อน-ปรับพื้นฐาน” ดูภาพประกอบ  

4. ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน เพื่อไปชำระเงินค่าบำรุงหอพักช่วงเรียนปรับพื้นฐาน จำนวนเงิน 2,000 บาท ภายใน 3 วันนับต่อจากวันจองห้องพัก ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ (มีค่าธรรมเนียม 10 บาท)

5. เมื่อชำระเงินครบทั้ง 2 รายการ คือ 13,330 + 2,000 บาท แล้ว ก็สามารถมารายงานตัวเข้าพักได้ ให้นักศึกษาเตรียมหลักฐานมารายงานตัว คือ

1) หลักฐานการชำระเงินหรือสลิปที่ได้รับจากธนาคาร จำนวนเงิน 13,330 + 2,000 บาท
2) รูปถ่ายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาก็ได้ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป *กรุณาเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขห้องพักไว้ที่หลังรูป*
3) บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) กรณีบัตรหาย หรือไม่ได้นำบัตรจริงมาก็ใช้สำเนาแทนได้

การมารายงานตัวเข้าพักจะต้องเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 11.30 น. และเวลา 12.30 – 16.00 น. เท่านั้น *วันเสาร์ – วันอาทิตย์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับรายงานตัว

สรุปง่ายๆ คือ “จะเข้าพักช่วงเรียนปรับพื้นฐาน ต้องจ่ายเงินเพิ่ม 2,000 บาท”

หมายเหตุ  เนื่องจากแต่ละคณะวิชามีการเรียนปรับพื้นฐานที่ไม่พร้อมกัน บางคนเรียนปลายเดือนมิถุนายน บางคนเรียนต้นเดือนกรกฎาคม บางคนเรียนกลางเดือนกรกฎาคม ทำให้หอพักฯ บริหารจัดการห้องพักเป็นไปได้อย่างมีข้อจำกัด เพราะต้องเป็นไปตามความพร้อมของแต่ละห้อง และห้องพักก็มีไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาใหม่ จึงไม่สามารถที่จะรองรับนักศึกษาเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยได้ทุกคน –จองก่อน จ่ายเงินก่อน ก็มีสิทธิได้อยู่หอพักของมหาวิทยาลัย–

ข้อมูลที่น่าสนใจ : กว่าร้อยละ 82.5 ของนักศึกษาหอพัก เป็นนักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัด

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 09.15 น.

——————————-

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักอาศัยในหอพักของ มจพ. กรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

(สำหรับ นศ. ป. ตรี / ป.วช. ที่เรียนที่ มจพ. กรุงเทพฯ )

จองห้องพักผ่านระบบหอพักออนไลน์อย่างเดียว สามารถจองห้องพักได้จากทุกที่ที่เครื่อง Computer, SmartPhone, iPad, Tablet ของคุณ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ สะดวกกว่า รวดเร็วกว่า  **ไม่รับจองทางโทรศัพท์**

เปิดให้จองห้องพัก (ห้องพัดลม) : วันที่ 1 – 20 กรกฎาคม 58 เริ่มจอง 09.00 น. icon_update

การชำระเงินค่าบำรุงหอพัก : ชำระเงินภายใน 3 วัน นับต่อจากวันที่จองห้องพัก

ชำระเงินค่าบำรุงหอพักได้ที่ : ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ)

เริ่มต้นเข้าพักอาศัย : วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 icon_update

วันสิ้นสุดการพักอาศัย (อยู่ได้ถึงวันที่) : วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 icon_update

วันรายงานตัวเข้าพักอาศัย : วันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2558 (ต้องจองวันรายงานตัว)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำการจองห้องพัก

1. ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษาที่ใช้ในการสมัครสมาชิก  เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ จะต้องเป็นของนักศึกษาผู้ที่จะพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย และต้องใช้ข้อความที่เป็นภาษาไทย **ห้ามใช้ข้อมูลของผู้ปกครอง**

2. หอพักฯ กำหนดให้พักห้องละ 2 คน สามารถเลือกเพื่อนร่วมห้องได้จากระบบหอพักออนไลน์

3. pdf-icon โปรดอ่าน  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพัก  1/58

4. pdf-iconโปรดอ่าน  ขั้นตอนการจองห้องพักทางอินเทอร์เน็ต

5. คลิก >> แนะนำหอพัก  (ไม่อนุญาตให้ดูห้องพักจริง) 

6. pdf-icon  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  

7.  pdf-icon ตารางเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย  

8. รายละเอียดที่จำเป็นต่างๆ จะประกาศให้ทราบเป็นระยะๆ โปรดติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์นี้ หรือที่ facebook fanpage หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ

 

สิ่งที่ควรรู้ก่อนและหลังการชำระเงิน

1. ค่าบำรุงหอพักฯ คนละ 13,330 บาท / 1 ภาคเรียน  >> คลิกดูรายละเอียด 

2. เมื่อจองห้องพักแล้ว ต้องชำระเงินภายใน 3 วัน นับต่อจากวันที่จองห้องพัก หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิการจองห้องพัก

3. เมื่อจองห้องพักแล้ว มีเวลาตัดสินใจ 3 วัน หากไม่ประสงค์จะพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ก็ไม่ต้องชำระเงินเข้ามา

4. เมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงห้องพักได้ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ แต่จะคืนให้แค่เงินประกันทรัพย์สินเสียหายและค่ามัดจำกุญแจ รวม 2,100 บาท เท่านั้น

5. หลักฐานการชำระเงิน โปรดอย่าทำหาย!! เพราะจะใช้ในวันรายงานตัว

6. กรุณาจองวันรายงานตัวที่ระบบหอพักออนไลน์ (รายละเอียดจะประกาศภายหลัง)

———————-

hot_1 กรุณาอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนก่อน หากเข้าใจแล้วและประสงค์จะสมัคร/จองห้องพัก กรุณาเข้าระบบหอพักออนไลน์ตามวันที่ประกาศรับสมัคร

online_02online_03

 

 10,607 total views,  1 views today

Close
Secondary Navigation