รอสักครู่...

จองวันรายงานตัว1-58

โปรดทราบ

นักศึกษาต่อไปนี้  

1. นักศึกษาใหม่ที่มารายงานตัวแล้วช่วงเรียนปรับพื้นฐาน

2. นักศึกษาเก่าที่ได้อยู่หอพักช่วงปิดเทอม

ถ้าต้องการพาผู้ปกครองขึ้นห้องพัก ให้เข้าระบบหอพักออนไลน์เพื่อจองวันรายงานตัวด้วย

 

กรณีที่ไม่สามารถมารายงานตัวเข้าพักได้ตามวันและเวลาที่หอพักฯ กำหนด ก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะหอพักฯ อนุญาตให้นักศึกษามารายงานตัววันอื่นได้ แต่มีเงื่อนไขคือ

1) ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นห้องพัก
2) จะต้องเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 11.30 น. และเวลา 12.30 – 16.00 น. เท่านั้น *วันเสาร์ – วันอาทิตย์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับรายงานตัว

แก้ไขเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 58 เวลา 08.56 น. 

 

 1,522 total views,  1 views today

Close
Secondary Navigation