รอสักครู่...

หอพักนักศึกษา มจพ.กทม. มีบริการอินเทอร์ไร้สาย Wi-Fi ภายในบริเวณ หอพักนักศึกษา ชื่อสัญญาณ TOT_WiFi โดยมีรายละเอียด ดังนี้

TOT_Wi-Fi เป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้ใช้งานจะต้องเป็นนักศึกษา หอพัก ที่ได้ชำระเงินค่าบำรุงหอพักและค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว โดยติดต่อ ขอรับ USERNAME และ PASSWORD (ไม่เสียค่าใช้จ่าย*) ได้ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ ในวันและเวลาทำการ

ข้อตกลงการใช้บริการ :

1. บริการ Wi-Fi นี้ สงวนสิทธิไว้เฉพาะนักศึกษาหอพัก มจพ. กรุงเทพฯ เท่านั้น

2. รหัส Wi-Fi ที่นักศึกษาได้รับ จะใช้งานได้เฉพาะในพื้นที่หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ

3. รหัส 1 รหัส สามารถ Login เข้าใช้งานได้พร้อมกัน 2 เครื่อง และสามารถใช้งานได้ ครั้งละ 2 ชั่วโมง

4. รหัส Wi-Fi มีอายุการใช้งาน 6 เดือน นับจากวันที่ Login ใช้งานครั้งแรก

5. เมื่อไม่มีการใช้งานนานเกิน 15 นาท่ี ระบบจะตัดการใช้งานโดยอัตโนมัติ

6. ข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามที่ บมจ. ทีโอที ได้กำหนดไว้

* หากต้องใช้งานในความเร็วที่มากกว่า จะต้องซื้อเพ็คเกจเพิ่ม

TOT

 

 

 

 

 

 

 

ซื้อ TOT Wi-Fi Package กรณีที่ต้องการความเร็วเพิ่ม  :
(กรุณาคลิกที่รูปเพื่อดูแบบขยายใหญ่)

PackageTOTWiFi

 

 1,721 total views,  1 views today

Close
Secondary Navigation