รอสักครู่...

การแจ้งยืนยันสิทธิ – สละสิทธิการพักอาศัย 2/58

FB-ยืนยันสิทธิห้องใหม่FB-จ่ายเงินค่าหอพัก   FB-สละสิทธิไม่ทัน FB-โอนเงินเข้าบัญชีFB-หมดเขตอยู่หอพัก

 

เนื่องจากเทอม 1/58 นี้ นักศึกษาจะอยู่หอพักได้จนถึงวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 58 หากต้องการอยู่ต่อจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ เพื่อชำระเงินค่าหอพัก / หากต้องการย้ายออกจากหอพักต้องแจ้งสละสิทธิ เพื่อขอรับเงินประกันฯ คืน โดยให้นักศึกษาทุกคนแจ้งข้อมูลที่ระบบหอพักออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แจ้งยืนยันสิทธิการพักอาศัย 2/58 – อยู่หอพักต่อไป gif_new

– อยู่ต่อห้องเดิม ให้แจ้งในวันที่ 16 – 29  พ.ย. 58 หมดเขตแล้ว

– อยู่ต่อห้องใหม่ ให้แจ้งในวันที่ 1 – 12 ธ.ค. 58 *จะอยู่ห้องพักใหม่ห้ามแจ้งสละสิทธิการพักอาศัย*

– ยืนยันสิทธิโดยไม่มีเพื่อนร่วมห้อง ติดต่อสำนักงานฯ ในวันที่ 13 – 14 ธ.ค. 58 หากไม่มาเจ้าหน้าที่จะเลือกให้ในวันที่ 15 ธ.ค. 58

– หมดเขตชำระเงินค่าหอพัก เทอม 2/58 ในวันที่ 16 ธ.ค. 58 

อ่านรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ได้จากที่นี่

>pdf-icon ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การยืนยันสิทธิการพักอาศัย 2/58 

pdf-icon ขั้นตอนการแจ้งยืนยันสิทธิ ห้องเดิม | ห้องใหม่”  ผ่านระบบหอพักออนไลน์

pdf-icon เอกสารประชาสัมพันธ์ 

pdf-icon อัตราค่าบำรุงหอพักและค่าธรรมเนียมต่างๆ

pdf-icon การจ่ายเงินบำรุงหอพักฯ เทอม  2/58

ช่วงปิดเทอมวันที่ 18 ธ.ค. 58 (หลังเที่ยงวัน) – 4 ม.ค. 59  นักศึกษาที่ได้ชำระเงินค่าบำรุงหอพักฯ 2/58 ไว้แล้วสามารถอยู่ต่อไปได้เลยไม่ต้องย้ายของกลับบ้าน (ก็ได้) และไม่ต้องจ่ายเงินค่าบำรุงหอพักของช่วงปิดเทอม **ค่าสาธารณูปโภคจ่ายตามปกติ**

—————————-

แจ้งสละสิทธิการพักอาศัย 1/58 – ย้ายออกจากหอพัก 

– ต้องการย้ายออกจากหอพัก ให้แจ้งในวันที่ 16 – 29  พ.ย. 58

– แจ้งสละสิทธิแล้วอยู่ได้ถึงวันที่ 18 ธ.ค. 58

 ย้ายสิ่งของออกจากห้องพักไม่เกินวันที่  18 ธ.ค. 58 เวลา 12.00 น.

อ่านรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ได้จากที่นี่

pdf-icon ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแจ้งสละสิทธิการพักอาศัย 

pdf-icon ขั้นตอนการ แจ้งสละสิทธิ ผ่านระบบหอพักออนไลน์

pdf-icon เอกสารประชาสัมพันธ์ 

pdf-icon การรับเงินประกันฯ คืน ผ่านบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ

pdf-icon เมื่อถึงวันย้ายสิ่งของออกจะต้องทำอย่างไร?

** ข้อดีของการแจ้งสละสิทธิ คือ จะทำให้นักศึกษามีรายชื่อรับเงินประกันคืน ซึ่งมีอยู่กับหอพักฯ จำนวนเงิน 2,100 บาท (ได้แก่ ค่าประกันทรัพย์สินฯ 2,000 บาท และค่ามัดจำกุญแจ 100 บาท) / การย้ายสิ่งของออกจากห้องพักจะต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาที่กำหนด 

—————————-

กรุณาอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการยืนยันสิทธิ – สละสิทธิการพักอาศัยให้ครบถ้วน หากเข้าใจแล้ว กรุณาเข้าระบบหอพักออนไลน์ตามวันและเวลาที่กำหนดนี้  / เมื่อนักศึกษามีข้อสงสัยขอให้สอบถามโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ หรือโทร. 02 555 2000 ต่อ 2178, 1814 หรือจะสอบถามที่เฟสบุ๊ค หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ ก็ได้ 

online_02

 

 

 

 

Close
Secondary Navigation