การแจ้งยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์การพักอาศัย

เทอม 1/2561 นี้ จะหมดเขตการอยู่หอพักในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น.

นักศึกษาจะอยู่หอพักเทอม 2/2561 หรือ จะย้ายออกจากหอพัก

เลือกหัวข้อที่ต้องการเพื่ออ่านรายละเอียด

 “อยู่หอพักเทอม 2/2561”


“ย้ายออกจากหอพัก”

 

3,769 total views, 2 views today