รอสักครู่...

นักศึกษาที่ต้องการจะอยู่หอพักต่อไปในเทอม 1/2563 ให้ “แจ้งยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย” ภายในระยะเวลาที่กำหนด มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

  • กำหนดการ

หมดเขตการอยู่หอพัก เทอม 2/2562 ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น.
1. ให้แจ้งยืนยันสิทธิ์ (อยู่ต่อห้องเดิม) วันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2563
      วันแรกเปิดระบบเวลา 09.00 น. วันสุดท้ายปิดระบบเวลา 21.00 น.
2. ให้แจ้งยืนยันสิทธิ์ (ขอเปลี่ยนห้อง) วันที่ 21 – 26 กุมภาพันธ์ 2563
        วันแรกเปิดระบบเวลา 09.00 น. วันสุดท้ายปิดระบบเวลา 21.00 น.        
       ถ้าต้องการเปลี่ยนห้องใหม่ กรุณา “รอแจ้งตามกำหนดนี้” โดยไม่ต้องแจ้งสละสิทธิ์หรือแจ้งอยู่ต่อห้องเดิม
3. นักศึกษาที่ไม่มีเพื่อนร่วมห้อง ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
      เวลา 08.30 – 11.30 น. และเวลา 12.30 – 18.00 น.
4. เจ้าหน้าที่จัดห้องพัก/เพื่อนร่วมห้องให้ วันที่ 2 มีนาคม 2563
5. ประกาศผลการจัดห้องพัก วันที่ 3 มีนาคม 2563 หลังเวลา 18.00 น.
6. ประกาศแจ้งกำหนดการย้ายไปห้องพักใหม่ วันที่ 9 มีนาคม 2563 หลังเวลา 18.00 น.
      ในประกาศจะบอกว่าให้ย้ายไปห้องพักใหม่ได้ในวันไหน *ห้ามย้ายไปก่อน*
7. ชำระเงินค่าบำรุงศูนย์ที่พัก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563  
 
  • ขั้นตอน ทำได้ง่าย ๆ เมื่อเปิดระบบแล้วให้ทำทันที ไม่ต้องรอวันสุดท้าย 

 แจ้งยืนยันสิทธิ์ในระบบหอพักออนไลน์ ตามกำหนดการข้อ 1 หรือ 2

 พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินจากระบบหอพักออนไลน์ เมนู “ประวัติการชำระเงิน” กรณีระบบไม่ให้พิมพ์ (ไม่มีรูปเครื่องปริ้นท์) เป็นเพราะว่านักศึกษายังไม่มีเพื่อนร่วมห้อง ต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการข้อ 3 ก่อน 

 ชำระเงินค่าบำรุงศูนย์ที่พัก ตามกำหนดการข้อ 7 สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ *ค่าธรรมเนียม 10 บาท | ที่ Bualuang mBanking ของธนาคารกรุงเทพ *ฟรีค่าธรรมเนียม

 

เอกสารที่ควรอ่านเพิ่มเติม

  1. ประกาศคณะกรรมการศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ
  2. ขั้นตอนการแจ้งยืนยันสิทธิ์และกำหนดการชำระเงิน
  3. วิธีการชำระเงินผ่าน Bualuang mBanking ของธนาคารกรุงเทพ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งยืนยันสิทธิ์

  1. รายละเอียดของการดำเนินการในแต่ละรายการ อ่านเพิ่มเติมจากประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
  2. กำหนดให้พักห้องละ 2 คน นักศึกษาต้องจัดหาเพื่อนร่วมห้องมาให้เรียบร้อย หากไม่มีต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการเพื่อจัดห้องพักใหม่ และผลการจัดห้องอาจจะทำให้นักศึกษาต้องเปลี่ยนห้อง การจัดห้องพักโดยเจ้าหน้าที่ถือเป็นที่สิ้นสุด
  3. อื่น ๆ ตามที่ศูนย์ที่พักกำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบที่เว็บไซต์นี้เป็นหลัก

 

 แจ้งยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย 

 

ช่องทางการติดตามข่าวสาร หรือสอบถามเพิ่มเติม

โทร.
02 555 2000 ต่อ 1814 ในวันและเวลาราชการ
เฟซบุ๊ค
facebook.com/dormkmutnb.bkk
อีเมล
dorm.kmutnb@gmail.com
 สำนักงานหอพัก
ชั้น 1 อาคาร A หอพักนักศึกษาชาย  ในวันและเวลาราชการ

 

กลับหน้าหลัก | ต้องการ “ย้ายออกจากหอพัก”

 

Close
Secondary Navigation