รับสมัครเข้าพักอาศัยในหอพัก เทอม 2/2561

สมัครเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย เทอม 2/2561 สำหรับ นศ.ป.ตรี และ ป.วช. ของ มจพ. กรุงเทพฯ เท่านั้น

กิจกรรม

กำหนดการ

1. เปิดให้จองห้องพัก (ห้องพัดลม)

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

2. กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก

ภายใน 3 วัน นับต่อจากวันที่จองห้องพัก

3. มารายงานเข้าพัก *ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นห้องพัก*

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ช่วงเช้า 08.30 – 11.30 น. / ช่วงบ่าย 12.30 – 16.00 น. มารายงานตัวหลังจากวันที่กำหนดนี้ได้ โดยให้รายงานตัววันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาเดียวกันนี้ *วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับรายงานตัว*

4. ระยะเวลาการพักอาศัย

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 – 1 พฤษภาคม 2562

คลิกที่นี่เพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร อ่านประกาศ 

สมัครเข้าอยู่หอพักเทอม 2/2561 ทำได้ง่าย ๆ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 

 สมัครสมาชิก และทำการจองห้องพัก

 พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน 

 ชำระเงินค่าบำรุงศูนย์ที่พัก

สมัคร-จองห้องพัก

  • เมื่อจองห้องพักเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลการจองห้องพัก โปรดตรวจสอบ และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน

  • จำนวนเงิน 15,330 บาท 

  • ชำระเงินที่ ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงเทพ (ตู้ ATM และที่สาขาของธนาคาร) ค่าธรรมเนียม 10 บาท

  • ชำระเงินที่ Bualuang mBanking ของ ธ.กรุงเทพ ฟรีค่าธรรมเนียม

  • เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ให้ดี ห้าม!! ทำหาย

เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าหอพัก

หลักฐานการชำระเงิน/สลิป ที่ได้รับจากธนาคาร

บัตรประจำตัวประชาชน ใช้บัตรจริงไม่ต้องถ่ายเอกสาร

รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

   

หมายเหตุ

1. รายละเอียดของการดำเนินการอ่านเพิ่มเติมจากประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

2. กำหนดให้พักห้องละ 2 คน ไม่มีรูมเมทก็สามารถจองได้ แล้วรอคนต่อไปมาเลือกอยู่ด้วย (ถ้ามี)

3. การแต่งกายมารายงานตัวเข้าพัก : ชุดสุภาพ, ชุดนักศึกษา

 

 

625 total views, 1 views today