รอสักครู่...

ตามที่ได้ประกาศให้นักศึกษา (เก่า) ที่จองห้องพักไว้คนเดียวมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดห้องพัก เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดห้องพักให้กับนักศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว 

  • พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู “ประวัติการชำระเงิน” จะมีรูปเครื่องพิมพ์ / ถ้าไม่มีให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ 
  • ตรวจสอบเพื่อนร่วมห้องได้ที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู “เพื่อนร่วมห้อง”
  • หมดเขตการจ่ายเงินค่าหอพักเทอม 2/2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 จ่ายที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ มีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท หรือที่ Bualuang mBanking *ฟรีค่าธรรมเนียม
  • เมื่อจ่ายค่าหอพักเทอม 2/2562 แล้ว ช่วงปิดเทอมนี้ (ต.ค.-พ.ย. 2562) สามารถอยู่หอพักต่อไปได้เลย ไม่ต้องย้ายของออกจากหอพัก
  • กำหนดการย้ายไปห้องใหม่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ระหว่างที่รอกำหนดการย้ายห้องให้นักศึกษาอยู่ห้องเดิมไปก่อน ห้าม!!ย้ายไปห้องใหม่ก่อนที่จะมีกำหนดการย้ายห้องจากหอพัก

ตรวจสอบรายชื่อ

 2,419 total views,  1 views today

Close
Secondary Navigation