รอสักครู่...

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ) ขอเชิญผู้ปกครอง ญาติ ของนักศึกษาหอพัก ร่วมกิจกรรมวันเปิดหอพัก ครั้งที่ 2/2562 วันเดียวเท่านั้นที่ผู้ปกครองจะขึ้นห้องพักของนักศึกษาได้

ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

มีกติกา ดังนี้

  1. นักศึกษามาแสดงตนที่โต๊ะ รปภ. พร้อมกับผู้ปกครอง
  2. ผู้ปกครองแลกบัตรขึ้นหอพัก ได้ที่โต๊ะ รปภ. ประจำตึก เริ่มแลกบัตรได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
  3. ผู้ปกครองลงมาคืนบัตรที่โต๊ะ รปภ. ประจำตึก ไม่เกินเวลา 16.00 น.

**ไม่มีนักศึกษามาแสดงตน ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นหอพัก**

ดาวน์โหลดเอกสาร

 1,286 total views,  2 views today

Close
Secondary Navigation