รอสักครู่...

โปรดทราบ!! ขอความร่วมมือนักศึกษา “มาติดต่อย้ายไปห้องใหม่ภายในกำหนด”

  • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความพร้อมของแต่ละห้อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ในช่วงที่รอย้ายไปห้องพักใหม่ให้นักศึกษาอยู่ห้องเดิมไปก่อน 
  • เวลาที่ให้บริการย้ายไปห้องพักใหม่ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 11:30 น. และเวลา 12:30 – 16:00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ *ปิดบริการ/ไม่ให้ย้ายห้อง*
  • ไม่สะดวกย้ายตามวันที่ประกาศ โปรดแจ้งที่ 02 555 2000 ต่อ 2178 เพื่อหาวันที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจ

ตรวจสอบรายชื่อ

 798 total views,  1 views today

Close
Secondary Navigation