รอสักครู่...

หอพักนักศึกษา จะทำการซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มน้ำประปาและเปลี่ยนท่อประปา ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลตลอดทั้งวัน ดังนี้

  1. อาคาร A วันที่ 7 ธ.ค. 62
  2. อาคาร B วันที่ 8 ธ.ค. 62

นักศึษากรุณาสำรองน้ำไว้ใช้ด้วย สอบถามเพิ่มเติมที่ช่างเทคนิค โทร. 02 555 2000 ต่อ 1816 ในวันและเวลาราชการ

 

Close
Secondary Navigation